Ôn thi Online

Bài tập về Diện tích tam giác

26 kết quả phù hợp trong mục Diện tích tam giác
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ điểm M

Cho hàm số có đồ thị . Tìm tọa độ điểm thuộc , biết tiếp tuyến của tại cắt hai trục tại hai điểm và tam giác có diện tích bằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

. Trong không gian với hệ tọa độ Đề các trực chuẩn cho điểm với là tham số khác .. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng khi . Gọi là hình chiếu vuông góc của lên . Tìm các giá trị của tham số để diện tích tam giác đạt giá trị lớn nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ thức lượng trong tam giác

Chứng minh rằng vuông nếu có với là diện tích, là nửa chu vi là độ dài cạnh.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ thức lượng trong tam giác

Cho là các đường cao và a) Tính b) Cho . Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị của tham số m để diện tích tam giác đạt giá trị lớn nhất

. Trong không gian với hệ tọa độ Đề các trực chuẩn cho điểm với là tham số khác .. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng khi . Gọi là hình chiếu vuông góc của lên . Tìm các giá trị của tham số để diện tích tam giác đạt giá trị lớn nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diện tích tam giác

Gọi là diện tích . Chứng minh:a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính diện tích tam giác

Cho . Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính diện tích tam giác

Tính diện tích tam giác trong mỗi trường hợp:a) b) c)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng

Cho ba điểm a) Tìm tọa độ trọng tâm , trực tâm và tâm của đường tròn ngoại tiếp b) Chứng minh rằng thẳng hàngc) Tính diện tích
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh tam giác ABC cân

Cho tam giác thỏa mãn: . Chứng minh cân.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

hình nào có diện tích lớn nhất

Trong tam giác nội tiếp thì hình nào có diện tích lớn nhất?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính đường cao vẽ từ A và bán kính đường tròn ngoại tiếp

Cho tam giác . Tính đường cao vẽ từ và bán kính đường tròn ngoại tiếp . Biết:a) b) .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính: a) Diện tích , b) Các đường cao

Cho . Tính:a) Diện tích ,b) Các đường cao c) Các bán kính .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dựng các tam giác vuông cân

Cho tam giác nhọn có các cạnh và diện tích . Trên ba cạnh và về phía ngoài của tam giác đó dựng các tam giác vuông cân ( lần lượt là đỉnh).Chứng minh rằng: .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính diện tích BMN

Cho hình vuông cạnh . Gọi là trung điểm của và lấy điểm trên đường chéo sao cho a) Chứng minh tam giác vuông cân. Tính diện tích .b) Gọi là giao điểm của . Tính đoạn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

Cho ba điểm a) Chứng minh ba điểm không thẳng hàng.b) Tính góc và diện tích của tam giác .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng:

Xác định để Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định lý Cô-sin trong tam giác

Cho tam giác . Tính đường cao vẽ từ và bán kính đường tròn ngoại tiếp . Biết:a) b) .


< Lùi 1 2 ... Tiếp >