Ôn thi Online

Bài tập về Diện tích tam giác

28 kết quả phù hợp trong mục Diện tích tam giác
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính diện tích tam giác

Cho tam giác ABC đều cạnh bằng 6cm.
a) Tính diện tích tam giác ABC.
b) Tính chiều cao AH và bán kính R đường tròn ngoại tiếp tam giác của tam giác ABC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng

Cho tam giác ABC có A(1; 1), B(– 1; 3) và C(– 3; –1).
a) Viết phương trình đường thẳng AB.
b) Viết phương trình đường trung trực \Delta của đọan thẳng AC.
c) Tính diện tích tam giác ABC.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ điểm M

Cho hàm số có đồ thị . Tìm tọa độ điểm thuộc , biết tiếp tuyến của tại cắt hai trục tại hai điểm và tam giác có diện tích bằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

. Trong không gian với hệ tọa độ Đề các trực chuẩn cho điểm với là tham số khác .. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng khi . Gọi là hình chiếu vuông góc của lên . Tìm các giá trị của tham số để diện tích tam giác đạt giá trị lớn nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ thức lượng trong tam giác

Chứng minh rằng vuông nếu có với là diện tích, là nửa chu vi là độ dài cạnh.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ thức lượng trong tam giác

Cho là các đường cao và a) Tính b) Cho . Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị của tham số m để diện tích tam giác đạt giá trị lớn nhất

. Trong không gian với hệ tọa độ Đề các trực chuẩn cho điểm với là tham số khác .. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng khi . Gọi là hình chiếu vuông góc của lên . Tìm các giá trị của tham số để diện tích tam giác đạt giá trị lớn nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diện tích tam giác

Gọi là diện tích . Chứng minh:a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính diện tích tam giác

Cho . Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính diện tích tam giác

Tính diện tích tam giác trong mỗi trường hợp:a) b) c)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng

Cho ba điểm a) Tìm tọa độ trọng tâm , trực tâm và tâm của đường tròn ngoại tiếp b) Chứng minh rằng thẳng hàngc) Tính diện tích
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh tam giác ABC cân

Cho tam giác thỏa mãn: . Chứng minh cân.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

hình nào có diện tích lớn nhất

Trong tam giác nội tiếp thì hình nào có diện tích lớn nhất?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính đường cao vẽ từ A và bán kính đường tròn ngoại tiếp

Cho tam giác . Tính đường cao vẽ từ và bán kính đường tròn ngoại tiếp . Biết:a) b) .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính: a) Diện tích , b) Các đường cao

Cho . Tính:a) Diện tích ,b) Các đường cao c) Các bán kính .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dựng các tam giác vuông cân

Cho tam giác nhọn có các cạnh và diện tích . Trên ba cạnh và về phía ngoài của tam giác đó dựng các tam giác vuông cân ( lần lượt là đỉnh).Chứng minh rằng: .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính diện tích BMN

Cho hình vuông cạnh . Gọi là trung điểm của và lấy điểm trên đường chéo sao cho a) Chứng minh tam giác vuông cân. Tính diện tích .b) Gọi là giao điểm của . Tính đoạn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

Cho ba điểm a) Chứng minh ba điểm không thẳng hàng.b) Tính góc và diện tích của tam giác .


< Lùi 1 2 ... Tiếp >