Ôn thi Online

Bài tập về Bất đẳng thức

689 kết quả phù hợp trong mục Bất đẳng thức
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm cực trị

Cho x, y là hai số thực dương thỏa mãn x+y\leq 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = \frac{1}{x}+\frac{1}{y}.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức

Các số a,b,c thoả mãn điều kiện
Resized Image
.Chứng minh bất đẳng thức:
Resized Image
.Đẳng thức xảy ra khi nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

1. Giải hệ phương trình:
Resized Image

2. Chứng minh rằng nếu a, b, c là các số thoả mãn các bất đẳng thức:

Resized Image
Thì
Resized Image


0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức

Các số a, b, c [-2; 5] thỏa mãn điều kiện a + 2b + 3c 2. Chứng minh bất đẳng thức:

Resized Image

Đẳng thức xảy ra khi nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức

Chứng minh bất đẳng thức:
(a + b) (b + c) (c + a ) 8(b + c – a) (c + a – b) (a + b – c ).
Với a, b, c là các số dương

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức sau

Cho . Chứng minh rằng: .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức

Cho . Chứng minh rằng: (1)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bài toán bằng phương pháp quy nạp toán học

Cho .Hãy chứng minh: Hãy tổng quát hóa bài toán trên.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh Bất đẳng thức

Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh BĐT

Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập chứng minh Bất đẳng thức Bu nhi a cốp xki

a) Chứng minh: b) Chứng minh: c) Cho . Chứng minh:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hay về đường trung tuyến tam giác

Giải bất phương trình: Các đường trung tuyến của tam giác tương ứng bằng Tính các cạnh của tam giác và chứng minh rằng góc nhỏ hơn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập chứng minh Tam giác vuông

Cho tam giác không có góc tù và thỏa mãn : , ở đây CMR tam giác vuông cân
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức

Chứng minh: a) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức

Cho .chứng minh rằng :(Bất đằng thức bu-nhi-a-cốp-xki)


< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 35 ... Tiếp >