Ôn thi Online

Bài tập về Bất đẳng thức

686 kết quả phù hợp trong mục Bất đẳng thức
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức

Các số a, b, c [-2; 5] thỏa mãn điều kiện a + 2b + 3c 2. Chứng minh bất đẳng thức:

Resized Image

Đẳng thức xảy ra khi nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức

Chứng minh bất đẳng thức:
(a + b) (b + c) (c + a ) 8(b + c – a) (c + a – b) (a + b – c ).
Với a, b, c là các số dương

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác

Chứng minh:a) với b) với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức sau

Cho . Chứng minh rằng: .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức

Cho . Chứng minh rằng: (1)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bài toán bằng phương pháp quy nạp toán học

Cho .Hãy chứng minh: Hãy tổng quát hóa bài toán trên.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh Bất đẳng thức

Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh BĐT

Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập chứng minh Bất đẳng thức Bu nhi a cốp xki

a) Chứng minh: b) Chứng minh: c) Cho . Chứng minh:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hay về đường trung tuyến tam giác

Giải bất phương trình: Các đường trung tuyến của tam giác tương ứng bằng Tính các cạnh của tam giác và chứng minh rằng góc nhỏ hơn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập chứng minh Tam giác vuông

Cho tam giác không có góc tù và thỏa mãn : , ở đây CMR tam giác vuông cân
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức

Chứng minh: a) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức

Cho .chứng minh rằng :(Bất đằng thức bu-nhi-a-cốp-xki)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức

1) Chứng minh đúng với 2) Tìm để đúng với 3) Giả sử , chứng minh: đúng với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bài tập về dấu của tam thức bậc hai sau

Cho số thực dương phân biệt Gọi Chứng minh:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hay về Bất đẳng thức

Cho số thực dương thỏa Gọi . Chứng minh:


< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 35 ... Tiếp >