Ôn thi Online

Bài tập về Bất đẳng thức

675 kết quả phù hợp trong mục Bất đẳng thức
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hay về đường trung tuyến tam giác

Giải bất phương trình: Các đường trung tuyến của tam giác tương ứng bằng Tính các cạnh của tam giác và chứng minh rằng góc nhỏ hơn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập chứng minh Tam giác vuông

Cho tam giác không có góc tù và thỏa mãn : , ở đây CMR tam giác vuông cân
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức

Chứng minh: a) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập chứng minh Bất đẳng thức Bu nhi a cốp xki

a) Chứng minh: b) Chứng minh: c) Cho . Chứng minh:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức

Cho .chứng minh rằng :(Bất đằng thức bu-nhi-a-cốp-xki)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức

1) Chứng minh đúng với 2) Tìm để đúng với 3) Giả sử , chứng minh: đúng với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bài tập về dấu của tam thức bậc hai sau

Cho số thực dương phân biệt Gọi Chứng minh:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hay về Bất đẳng thức

Cho số thực dương thỏa Gọi . Chứng minh:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh các BĐT sau

Chứng minh các BĐT sau :1) 2) So sánh 3) Giả sử : 4) Với :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức

Giả sử , chứng minh Với , chứng minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bài tập bất đẳng thức Bu nhi a cốp xki

Cho là bốn số thực tùy ý. Chứng minh rằng:Dấu đẳng thức trong (1) xảy ra khi nào ?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hay về Bất đẳng thức Cô si

1) a và là hằng số x và là biến số, thỏa mãn điều kiện . Tìm min 2) Giả sử . Tìm max, min của . Tìm max của 3) Với . Tìm min 4) Với , tìm min
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhờ mọi người xem giùm bài BĐT

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn.Chứng minh:

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về Dấu của tam thức bậc hai

Cho số thực dương phân biệt Gọi Chứng minh:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của S

Cho số dương thỏa mãn: Tìm giá trị lớn nhất của S: Trong đó: số dương cho trước.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bất đẳng thức Cô si

Cho Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức

Cho ba số thỏa mãn Chứng minh rằng:


< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 34 ... Tiếp >