Ôn thi Online

Bài tập về Biểu thức tọa độ của các

6 kết quả phù hợp trong mục Biểu thức tọa độ của các
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chứng minh rằng A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi

Cho điểm phân biệt . chứng minh rằng thẳng hàng khi và chỉ khi .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cho hai vectơ bất kỳ . Chứng minh rằng

cho hai vectơ bất kỳ . Chứng minh rằng :a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng nếu N chia đoạn AB theo tỉ số

Trên trục cho ba điểm sao cho chia đoạn theo tỉ số Tính . Chứng minh rằng nếu chia đoạn theo tỉ số thì ta có:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tọa độ của các vectơ:

Cho . Tính tọa độ của các vectơ:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ các vec-tơ

Cho hai vec-tơ Tìm tọa độ các vec-tơ .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ trực tâm Tìm tọa độ hình chiếu

Cho tam giác a. Tìm tọa độ trực tâm b. Tìm tọa độ hình chiếu của xuống


< Lùi 1 Tiếp >