Ôn thi Online

Bài tập về cách thay đổi nhiệt năng

1 kết quả phù hợp trong mục cách thay đổi nhiệt năng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về động năng

Động năng của vật là gì? Động năng của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Nhiệt năng là gì? Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng?< Lùi 1 Tiếp >