Ôn thi Online

Bài tập về cấu tạo ngoài

9 kết quả phù hợp trong mục cấu tạo ngoài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo ngoài của thằn lằn

Hãy trình bày đặc điểm bóng đuôi dài thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo ngoài của thân

Câu 1: ( 2,0 điểm) Quang hợp là gì? Viết sơ đồ tóm tắt của quá trình quang hợp?
Câu 2: (2.0 điểm) Trình bày cấu tạo ngoài của thân? Giải thích tại sao những cây lấy gỗ người ta thường tỉa cành, những cây ăn quả thường bấm ngọn?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo ngoài của con tôm sông

1 Trình bày cấu tạo ngoài của con tôm sông ? (1.5đ).
2. Vì sao con mực bơi nhanh lại xếp cùng ngành với con ốc sên bò chậm chạp? (1.5đ)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo ngoài của thỏ

Nêu cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với điều kiện sống.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo ngoài của chim bồ câu

Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh sản của thủy tức

a. Hãy trình bày cấu tạo ngoài và sinh sản của thủy tức?
b. Sinh sản vô tính bằng cách mọc chồi của thủy tức và san hô khác nhau như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ếch thích nghi đời sống dưới nước

Trỡnh bày những đặc điểm cấu tạo ngoài của Ếch đồng thích nghi với đời sống vừa dưới nước, vừa trên cạn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo ngoài của cá chép

Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của cá chép thích nghi với đời sống bơi lặn trong nước.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo ngoài của thằn lằn giống ếch đồng

Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn giống ếch đồng là :
A Da khô có vảy sừng C Thân dài , đuôI rất dài
B Mí mắt cử động , tai có màng nhĩ . D Bàn chân 5 ngón có vuốt .< Lùi 1 Tiếp >