Ôn thi Online

Bài tập về chuột rút

1 kết quả phù hợp trong mục chuột rút
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần hóa học của xương

1- Xương có tính chất và thành phần hóa học như thế nào ? Nêu thí nghiệm để chứng minh thành phần hóa học có trong xương .
2- Giải thích nguyên nhân có hiện tượng “Chuột rút” ở các cầu thủ bóng đá.< Lùi 1 Tiếp >