Ôn thi Online

Bài tập về cơ cấu nền kinh tế

1 kết quả phù hợp trong mục cơ cấu nền kinh tế
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm cơ cấu nền kinh tế

Cơ cấu nền kinh tế là gì? Vẽ sơ đồ thể hiện các bộ phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế.< Lùi 1 Tiếp >