Ôn thi Online

Bài tập về công thức tổng quát

1 kết quả phù hợp trong mục công thức tổng quát
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập công thức tổng quát của dãy số

1- Cho dãy số (un) được xác định:Resized Image
a-Xác định u5, u7
b- Dãy số (vn) xác định như sau :

Resized Image
. Chứng minh dãy số ( Resized Image) là một cấp số nhân.
c- Lập công thức tổng quát của dãy số (un)< Lùi 1 Tiếp >