Ôn thi Online

Bài tập về dạ dày

6 kết quả phù hợp trong mục dạ dày
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Loài động vật có dạ dày 4 ngăn

Động vật nào có dạ dày 4 ngăn?
A. Thuỷ tức, cá mực B. Cá sấu, rùa C. Trâu, bò D. Lợn, gà

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

So sánh tiêu hóa ở dạ dày và ruột non

So sánh tiêu hóa ở dạ dày và ruột non ? Khác biệt cơ bản giữa tiêu hóa ở dạ dày và ruột non là gì ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất được biến đổi hóa học ở dạ dày

Chất được biến đổi hóa học ở dạ dày là:
A. Gluxit B. Lipit C. Axit nucleic D. Protein

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hệ tiêu hóa của cơ thể

a) Hãy chứng minh ruột non là bộ phận quan trọng nhất trong hoạt động tiêu hóa thức ăn của cơ thể ?
b) Một người bị triệu chứng thiếu axit trong dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non có thể như thế nào ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo chủ yếu của dạ dày.

Trình bày các đặc điểm cấu tạo chủ yếu của dạ dày.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thức ăn được tiêu hóa ở tôm

Thức ăn đươc tiêu hoá ở dạ dày của tôm nhờ Enzim tiết ra từ:
A Mật B Gan
C Ruột D Tuỵ< Lùi 1 Tiếp >