Ôn thi Online

Trang không tồn tại hoặc quá cũ, vui lòng Trở về trang chủ

Bài tập về đặc điểm miễn dịch

1 kết quả phù hợp trong mục đặc điểm miễn dịch
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm các loại miễn dịch

1.Thế nào là miễn dịch? Nêu đặc điểm các loại miễn dịch?
2.Vi sinmh vật là gì? Nêu những tiêu chí cơ bản để phân thành các các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật?< Lùi 1 Tiếp >