Ôn thi Online

Bài tập về Đẳng thức

745 kết quả phù hợp trong mục Đẳng thức
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đơn giản và tính giá trị biểu thức

Câu 1: Giải bất phương trình sau:
Resized Image
Câu 2: 1).Đơn giản và tính giá trị biểu thức:

Resized Image
Chứng minh đẳng thức sau
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm cực trị

Cho x, y là hai số thực dương thỏa mãn x+y\leq 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = \frac{1}{x}+\frac{1}{y}.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đơn giản biểu thức

Câu 1: Giải bất phương trình sau:
Resized Image
Câu 2: 1).Đơn giản và tính giá trị biểu thức:

Resized Image
2).Chứng minh đẳng thức sau:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh đẳng thức

1. Cho phương trình:
Resized Image

Tùy theo giá trị của m hãy khảo sát sự tồn tại và dấu các nghiệm của phương trình trên.

2: Với Resized Image thỏa mãn 2x-9y=5
CMR:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về 3 số thực dương

Bài 1:
Cho tam giác ABC đều cạnh a. Hai điểm M,N biến thiên trên AB,AC sao cho
Resized Image
Chứng minh rằng chu vi tam giác AMN không đổi
bài 2:
Cho a,b,c là 3 số thực dương
Chứng minh rằng
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh đẳng thức

Bài 1:
Giải bất phương trình sau:
Resized Image
Bài 2:

Resized Image
Chứng minh rằng:
Resized Image
Bài 3:
Tìm m để pt sau có nghiệm:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Bài 1 (2 đ): Giải các phương trình, bất phương trình sau :

Resized Image

Bài 2: ( 3 đ)

Resized Image

Tính P + Q .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh đẳng thức

Chứng minh rằng.
a)
Resized Imagevới mọi a, b là các số dương
b)
Resized Image
với a, b, c là các số dương
c)
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình- toán 10

Bài 1:Giải bất phương trình sau:

Resized Image
Bài 2:
Cho
Resized Image

Chứng minh rằng:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các cặp số nguyên

Tìm tất cả các cặp số nguyên (x; y) thoả mãn đẳng thức
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số

a) Chứng minh rằng :

Resized Image
b) Tìm tập xác định của hàm số
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức

Các số a,b,c thoả mãn điều kiện
Resized Image
.Chứng minh bất đẳng thức:
Resized Image
.Đẳng thức xảy ra khi nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

1. Giải hệ phương trình:
Resized Image

2. Chứng minh rằng nếu a, b, c là các số thoả mãn các bất đẳng thức:

Resized Image
Thì
Resized Image


0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đơn giản và tính giá trị biểu thức

Đơn giản và tính giá trị biểu thức:

Resized Image

2).Chứng minh đẳng thức sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh đẳng thức

1.Chứng minh rằng n^{3}+5n chia hết cho 6
2.Chứng minh đẳng thức sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm đẳng thức sai

Trong các hằng đẳng thức sau, đẳng thức nào sai?
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ghép với các cột cho tương ứng

Hãy ghép số và chữ tương ứng để được hai vế của một hằng đẳng thức đáng nhớ (Ví dụ: 1 – C)
Resized Image< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 38 ... Tiếp >