Ôn thi Online

Bài tập về đấu tranh sinh học

7 kết quả phù hợp trong mục đấu tranh sinh học
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Những biện pháp đấu tranh sinh học

a. Trình bày những biện pháp đấu tranh sinh học, cho ví dụ?
b. Nêu những ưu điểm của các biện pháp đấu tranh sinh học đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm đấu tranh sinh học

Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học? Kể tên các biện pháp đấu tranh sinh học.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện pháp đấu tranh sinh học

a.Nêu những biện pháp đấu tranh sinh học?
b.Nêu ưu điểm và hạn chế của những biện pháp đấu tranh sinh học?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ưu điểm của biện pháp đấu tranh sinh học

Biện pháp đấu tranh sinh học có những ưu điểm gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hạn chế của đấu tranh sinh học

những hạn chế của biện pháp đấu tranh sinh học, cho ví dụ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các biện pháp đấu tranh sinh học

Nêu các biện pháp đấu tranh sinh học

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện pháp đấu tranh sinh học

Biện pháp đấu tranh sinh học là
A Sử dụng thiên địch của sâu bọ gây hại C Gây bệnh truyền nhiễm cho sâu bọ gây hại
B Gây vô sinh cho sâu bọ gây hại. D Cả A,B,C đều đúng .< Lùi 1 Tiếp >