Ôn thi Online

Bài tập về địa lý 7

84 kết quả phù hợp trong mục địa lý 7
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực

Em hãy giới thiệu các đặc điểm tự nhiên (khí hậu, địa hình, sinh vật, khoáng sản) của châu Nam Cực để mọi người được biết

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các kiểu khí hậu châu Âu

Câu1: (3điểm)
Nêu các kiểu khí hậu của châu Âu, kiểu khí hậu nào chiếm vị trí lớn nhất.

Câu2: (3điểm)
Kể tên các bỉên của châu Âu ? Tại sao châu Âu lại nhiều biển như vậy.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Địa hình Bắc Mĩ và Nam mĩ

So sánh đặc điểm địa hình của Bắc mĩ và Nam mĩ có gì giống và khác nhau?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự thích nghi của động vật ở hoang mạc

CÂU 1
Thực vật và động vật ở hoang mạc thích nghi với môi trường khắc nghiệt, khô hạn như thế nào ?
(SGK Địa Lí 7, trang 63 , Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )
CÂU 2
Những nguyên nhân xã hội nào đã kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội của Châu Phi ?
(SGK Địa Lí 7, trang 92, Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )
Câu 3
Tại sao nói “Thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng” ? Hiện nay trên thế giới có các đại dương nào bao quanh các lục địa ?
(SGK Địa Lí 7, trang 81, Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các kiểu môi trường ở đới nóng

CÂU 1 : (1 điểm )
Em hãy nêu tên các kiểu môi trường ở đới nóng ?
(SGK Địa Lí 7, trang 18 , Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )
CÂU 2 : (1,5 điểm )
Sự gia tăng dân số quá mức dẫn đến hậu quả gì ?
(SGK Địa Lí 7, trang 33 , Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tình hình dân cư Trung và Nam Mỹ

Câu 1
Cho biết tình hình dân cư Trung và Nam Mỹ?
Câu 2
Em có đánh giá gì về vấn đề khai thác rừng A-ma-dôn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Địa hình của khu vực bắc mỹ

Bắc Mỹ có mấy khu vực địa hình? Nêu đặc điểm từng khu vực địa hình đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nền nông nghiệp của Bắc Mỹ

Nền nông nghiệp của Bắc Mỹ với Trung và Nam Mỹ khác nhau như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chính của môi trường ôn đới hải dương

Trình bày những đặc điểm chính của môi trường ôn đới hải dương và môi trường ôn đới lục địa của Châu Âu, giải thích tại sao có đặc điểm như vậy?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm công nghiệp đới ôn hòa.

Nêu một số đặc điểm chủ yếu của ccông nghiệp đới ôn hòa.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

“Thiên đàng xanh” của Thái Bình Dương

Nguyên nhân nào khiến cho châu Đại Dương được gọi là “Thiên đàng xanh” của Thái Bình Dương: Do đặc điểm khí hậu?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực

Đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Những vấn đề khi khác thác rừng A-ma-dôn

Nêu những vấn đề khi khác thác rừng A-ma-dôn?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Người đầu tiên phát hiện ra châu Mỹ

Người đầu tiên phát hiện ra châu Mỹ là
A .Ma gien lăng.
B .Bê rinh.
C .Crix- Tôp Cô- Lông.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện pháp khai thác vùng hoang mạc

Ngày nay, con người đã có những biện pháp gì để khai thác vùng hoang mạc?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung các nghành kinh tế châu phi

Các ngành kinh tế ở châu Phi có đặc điểm chung gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm mật độ dân số

Mật độ dân số là gì? Hãy tính mật độ dân số của huyện Tân Hưng năm 2009 như sau 48000 người với diện tích là 497 km2.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm khí hậu của châu Phi

Nêu đặc điểm khí hậu của châu Phi?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm hình dạng lục địa của châu Phi

Trình bày đặc điểm về hình dạng lục địa, địa hình và khoáng sản của châu Phi?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về lục địa

Thế nào là lục địa? Thế nào là châu lục?< Lùi 1 2 3 4 5 ... Tiếp >