Ôn thi Online

Bài tập về điểm công nghiệp

1 kết quả phù hợp trong mục điểm công nghiệp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Điểm công nghiệp và khu công nghiệp tập trung

Câu 1: So sánh sự khác nhau giữa điểm công nghiệp và khu công nghiệp tập trung. (2,0 điểm)
Câu 2: Nêu cơ cấu của ngành dịch vụ. Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ. (2,0 điểm)< Lùi 1 Tiếp >