Ôn thi Online

Bài tập về đới lạnh

7 kết quả phù hợp trong mục đới lạnh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguồn tài nguyên chính của đới lạnh

Đới lạnh có những nguồn tài nguyên chính nào? Tại sao cho đến nay nhiều tài nguyên đới lạnh vẫn chưa được khai thác?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo và tập tính của động vật đới lạnh

Em hãy nêu đặc điểm thích nghi về cấu tạo và tập tính của động vật đới lạnh? Giải thích.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm tự nhiên cơ bản của đới lạnh

Nêu vị trí và một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của đới lạnh?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thực vật và động vật ở đới lạnh

Môi trường đới lạnh rất khắc nghiệt. Vậy động vật và thực vật phải thích nghi như thế nào để tồn tại và phát triển?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tập tính của động vật đới lạnh

Em hãy nêu đặc điểm thích nghi về cấu tạo và tập tính của động vật đới lạnh? Giải thích vì sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thực vật với môi trường đới lạnh

Em hãy nêu sự thích nghi của động vật và thực vật với môi trường đới lạnh?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo của động vật vùng đới lạnh

Đặc điểm cấu tạo của động vật vùng đới lạnh có ý nghĩa giúp chúng giữ nhiệt cho cơ thể chống rét là :
A Chân dài C Chân có móng rộng .
B Cơ thể có bộ lông dày, rậm D Đệm thịt dưới chân dầy.< Lùi 1 Tiếp >