Ôn thi Online

Bài tập về động vật quý hiếm

7 kết quả phù hợp trong mục động vật quý hiếm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện pháp đấu tranh sinh học

a. Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học?
b.có những biện pháp đấu tranh sinh học nào?
c.Làm gì để bảo vệ đa dạng sinh học, và động vật quý hiếm?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định nghĩa về động vật quý hiếm

a.Thế nào là động vật quý hiếm?
b.Nguy cơ tuyệt chủng được biểu thị bằng hững cấp độ nào?
c.Làm gì để bảo vệ đa dạng sinh học, và động vật quý hiếm?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về động vật quý hiếm

Thế nào là động vật quý hiếm? Căn cứ vào cơ sở phân hạng động vật quý hiếm, giải thích từng cấp độ nguy cấp. Cho ví dụ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm động vật quý hiếm

a)Thế nào là động vật quý hiếm?
b)Cần phải làm gì để bảo vệ động vật quý hiếm?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về động vật quý hiếm

Thế nào là động vật quí hiếm? Giải thích từng cấp độ nguy hiếm, cho ví dụ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Động vật quý hiếm là gì

Động vật quý hiếm là gì? Hãy kể tên một số động vật quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam và cho biết nó thuộc cấp độ nguy cấp nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về động vật quý hiếm

Thế nào là Động vật quý hiếm? Biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm?< Lùi 1 Tiếp >