Ôn thi Online

Bài tập về duong thang vuong goc voi mat phang

1 kết quả phù hợp trong mục duong thang vuong goc voi mat phang
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

giup mk bai nay voi duong thang vuong goc voi mat phang

cho hinh chop S.ABCD co day ABD la tam giac vuong tai B;SA vuong goc voi(ABC),AH la duong cao ke tu A cua \DeltaSAB.HK vuong goc voi SB(K \epsilon SC).CMR

BC vuong goc voi(SAB)

AH vuong goc voi(SBC)

KH vuong goc voi (SAB)< Lùi 1 Tiếp >