Ôn thi Online

Bài tập về giảm phân II

1 kết quả phù hợp trong mục giảm phân II
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động của quá trình giảm phân

Nêu hoạt động và hình thái của NST qua các kì của giảm phân II.< Lùi 1 Tiếp >