Ôn thi Online

Bài tập về gió

272 kết quả phù hợp trong mục gió
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai tính trạng ở người

Ở người, alen A quy định mắt nhìn màu bình thường trội hoàn toàn so với alen a gây bệnh mù màu đỏ - xanh lục. Gen này nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Trong một gia đình, người bố có mắt nhìn màu bình thường, người mẹ bị mù màu, sinh ra người con trai thứ nhất có mắt nhìn màu bình thường, người con trai thứ hai bị mù màu. Biết rằng không có đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, quá trình giảm phân ở mẹ diễn ra bình thường. Kiểu gen của hai người con trai này lần lượt là những kiểu gen nào sau đây?
A. X^{A}X^{A}Y, X^{a}X^{a}Y. B. X^{A}Y, X^{a}Y.
C. X^{A}X^{A}Y, X^{a}Y D. X^{A}X^{a}Y, X^{a}Y.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính giới hạn của hàm số

Tính giới hạn:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giới hạn của dãy số

Tìm giới hạn của dãy số:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giới hạn của dãy số

Chứng minh dãy số với:a) b) có giới hạn.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giới hạn các dãy số

Tìm giới hạn các dãy số sau, với số hạng tổng quát là:a) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giới hạn của dãy số

a) Cho và dãy {v_n} xác định bởi: Tìm b) Tìm .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giới hạn của dãy số

Chứng minh rằng là dãy hội tụ (dãy có giới hạn), trong đó là hoán vị phần tử
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giới hạn của dãy số

Cho dãy xác định bởi Gọi là dãy xác định bởi a) Chứng minh b) Tìm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

Tính các giới hạn sau:a) c) e) .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giới hạn của dãy số

Dãy được cho bởi: . Tìm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giới hạn của hàm số

Chứng minh rằng hàm số không có giới hạn khi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài toán về bất đẳng thức

Tìm: (Để ý:với là ký hiệu phần nguyên của ,là số nguyên lớn nhất không vượt quá )
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài


< Lùi ... 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... Tiếp >