Ôn thi Online

Bài tập về gió

272 kết quả phù hợp trong mục gió
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình lượng giác

Câu I ) Tính giới hạn của hàm số sau :
Resized Image

Resized Image

Câu II ) Giải phương trình :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn- toán 11

Câu 1:Tính các giới hạn sau

Resized Image

Câu 2:Cho hàm số
Resized Image
Xét tính liên tục của hàm số trên R?

Câu 3:Một cấp số nhân có 3 số hạng ,biết tổng của chúng là 7 và tổng các bình phương của chúng là 21 tìm cấp số đó?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Bài 1. a. Tìm giới hạn:
Resized Image
b. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Resized Image
Bài 2. Cho tam giác ABC có các góc A, B, C thoả mãn hệ thức
Resized Image
Chứng minh tam giác ABC là tam giác đều.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

Tính các giới hạn sau
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất

Trình bày quan hệ quốc tế trước chiến tranh, nguyên nhân, kết quả, tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tình hình chiến sự ở Đà Nẵng, Gia Định

Câu 1(4điểm):
Trong chiến tranh thế giới thứ II phát xít Đức và phát xít Nhật bị tiêu diệt như thế nào?

Câu 2(3điểm):
Trình bày tình hình chiến sự ở: Đà Nẵng, Gia Định và các tỉnh ở miền Đông Nam Kỳ từ 1859-1862.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm “cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại”

Cho biết khái niệm “cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại”. Bằng hiểu biết của bản thân, hãy nêu thành tựu do bốn công nghệ trụ cột tạo ra. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã tác động như thế nào đến nền kinh tế xã hội thế giới?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

Tại sao nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động gió mùa ở nước ta

Trình bày hoạt động của gió mùa ở nước ta và hệ quả của nó đối với sự phân chia mùa khác nhau giữa các khu vực.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xu hướng thế giới sau Chiến tranh lạnh

Hãy nêu những xu hướng phát triển của thế giới sau “Chiến tranh lạnh”?Hãy nêu những xu hướng phát triển của thế giới sau “Chiến tranh lạnh”?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh Bất đẳng thức (Toán lớp 8)

Bài tập thi HSG toán lớp 8, chứng minh bất đẳng thức

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

Tính các giới hạn sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Bài 1. a. Tìm giới hạn:
Resized Image
b. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
Resized Image
Bài 2. Cho tam giác ABC có các góc A, B, C thoả mãn hệ thức:
Resized Image
Chứng minh tam giác ABC là tam giác đều.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Mối quan hệ hiện nay của Việt Nam và Trunh Quốc

Câu I: (3,0 điểm)
Dựa vào tập bản đồ thế giới và các châu lục (phần châu Á - Địa lí tự nhiên), hãy giải thích tại sao ở miền Tây của Trung quốc lại xuất hiện các sa mạc, trong khi ở miền Đông lại không có sa mạc?
Câu II: (2,0 điểm)
Hãy trình bày mối quan hệ hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

Tính các giới hạn sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

Bài 1
Một đội thanh niên tình nguyện có 15 người gồm 10 nam và 5 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách phân công đội thanh niên đó về 3 tỉnh công tác sao cho mỗi tỉnh có 5 người và có ít nhất một nữ.
Bài 2
a) Cho khai triển
Resized Image
Hãy xác định a5.
b) Tính giới hạn:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét tính liên tục của hàm số

Tính các giới hạn sau:

Resized Image
Câu 2: Xét tính liên tục của hàm số:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các giới hạn

Tìm các giới hạn :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ sơ đồ giới hạn nhiệt độ

Loài cá rô phi Việt Nam có giới hạn nhiệt độ từ5^{\circ}C đến 42^{\circ}C, trong đó điểm cực thuận là 30^{\circ}C, khi nhiệt độ xuống còn 18^{\circ}C thì cá ngừng sinh trưởng. Loài cá chép có giới hạn nhiệt độ từ 2^{\circ}C đến 44^{\circ}C44^{\circ}C, điểm cực thuận là 28^{\circ}C.
a. Hãy vẽ sơ đồ giới hạn nhiệt độ của hai loài cá trên.
b. Từ sơ đồ hãy rút ra kết luận về ý nghĩa việc nghiên cứu giới hạn sinh thái của hai loài nói riêng và của sinh vật nói chung.< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 ... Tiếp >