Ôn thi Online

Bài tập về gió

272 kết quả phù hợp trong mục gió
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc trưng của quần thể

Quần thể có những đặc trưng nào?
A. Giới tính B. Các nhóm tuổi C. Mật độ D. Tất cả các phương án trên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ứng dụng của công nghệ tế bào

Những ứng dụng của công nghệ tế bào là gì?
A. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm của cây trồng
B. Nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây trồng
C. Nhân bản vô tính ở động vật
D. Tất cả các phương án trên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ứng dụng của công nghệ gen

. Chọn câu trả lời sai:” Ứng dụng của công nghệ gen là gì?”
A. Tạo ra các chủng vi sinh vật mới
B. Tạo giống cây trồng biến đổi gen
C. Tạo giống vật nuôi biến đổi gen
B. Tạo giống vật nuôi và cây trồng đa bội hóa

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giới hạn- toán 11

Tìm các giới hạn:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giới hạn

Tìm các giới hạn sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sự tiến hoá của sinh giới

Những đặc điểm nào sau đây thể hiện sự tiến hoá của sinh giới:
A: Sự phức tạp dần về tổ chức cơ thể B: Sự chuyên hoá về chức năng ngày càng cao.
C: Sự liên hệ với môi trường ngày càng chặt chẽ D: Cả A, B và C E: tất cả đều sai

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sinh vật nhân thực

Những giới nào thuộc sinh vật nhân thực?
a Giới Khởi sinh, Nguyên sinh, Động vật, Thực vật
b Giới Nguyên sinh, Nấm, Động vật, Nguyên sinh
c Giới Khởi sinh, Nguyên sinh, Nấm, Thực vật
d Giới Nguyên sinh, Nấm, Động vật, Thực vật

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các giới của sinh vật

Sinh vật gồm những giới nào ?
A.Giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật.
B.Giới Vi khuẩn, giới Khới sinh, giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Động vật, giới Thực vật.
C.Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Tảo, giới Thực vật và giới Động vật.
D.Giới Vi khuẩn, giới Đơn bào, giới Đa bào, giới Thực vật và giới Động vật.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của giới động vật

Đặc điểm chung của giới động vật là:
A. Sinh vật nhân thực, vận động tích cực.
B. Có khả năng phản ứng nhanh và sống dị dưỡng.
C. Sinh vật tích cực ,vận động tích cực, dị dưỡng và tự dưỡng.
D. Cả A và B.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đơn phân cấu tạo nên AND

q. Đơn phân cấu tạo nên AND là:
a. axit amin b. Glucozo c. Nucleotit d. Glycerol và axit bộo
2. Vi khuẩn là sinh vật được xếp vào giới nào sau đây?
a. Giới Khởi sinh b. Giới nấm c. Giới Nguyên Sinh d. Giới động vật

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Loại đường có vị ngọt nhất

1. Hoocmon giới tính có bản chất là:
a. Sterôit
b. Mỡ
c. Phốtpholipit
d. Sắc tố
2. Loại đường có vị ngọt nhất:
a. Đường đôi
b. Đường đơn
c. Đường đa
d. Các loại đường có vi 5ngọt như nhau.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự khác nhau giữa rêu và cây có hoa

Thiết kế thí nghiệm chứng minh hạt nảy mầm cần phụ thuộc vào chất lượng hạt giống?
Sự khác nhau giữa rêu và cây có hoa?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió:

Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió?
Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

1.Tính các giới hạn :

Resized Image
2: Cho

Resized Image


Tìm để f(x ) liên tục tại x_{o}=1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giới hạn

a. Tìm giới hạn:

.Resized Image
b. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

Tính các giới hạn
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các giới hạn

Tính các giới hạn sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguy đe dọa đến hòa bình thế giới

Nguy cơ lớn nhất đe dọa đến hòa bình thế giới là:
A.Sự cạnh tranh kinh tế gay gắt giữa các quốc gia
B. Xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo và nạn khủng bố
C.Mối quan hệ bất bình đẳng giữa nước giàu và nước nghèo
D. Nạn buôn bán hàng lậu xuyên quốc gia

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân tạo nên hoang mạc ở châu Phi

Một trong những nguyên nhân tạo nên hoang mạc ở châu Phi là:
A. Hình dạng khối, núi chạy dọc ven biển
B. Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới
C. Có đường Xích đạo chạy qua
D. Vị trí châu Phi nằm khuất các hướng gió

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

EU LÀ TRUNG TÂM KINH TẾ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI?

CHỨNG MINH EU LÀ TRUNG TÂM KINH TẾ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI?< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 ... Tiếp >