Ôn thi Online

Bài tập về gió

272 kết quả phù hợp trong mục gió
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về đòn bẩy

Trong các bộ phận của chiếc xe đạp, bộ phận nào là đòn bẩy?
A. Yên xe B. Giò đạp. C. Bàn đạp. D. Khung xe.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hãy tính công thoát của electron

Công thoát electrôn ra khỏi một kim loại là A = 1,88 eV. Giới hạn quang điện của kim loại đó là :
A.0,66.10^{-19}\mu m B. 0,33\mu m C. 0,22\mu m D.0,66\mu m

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các hiện tượng quang điện

Kim loại Kali (K) có giới hạn quang điện là 0,55 μm. Hiện tượng quang điện không xảy ra khi chiếu vào kim loại đó bức xạ nằm trong vùng
A. ánh sáng màu tím. B. ánh sáng màu lam. C. hồng ngoại. D. tử ngoại.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính công thoát của electron

Chiếu ánh sáng có bước sóng \lambda=0,18.10^{-6}m vào Vônfram có giới hạn quang điện là \lambda_{o}=0,275.10^{-6}m. Công thoát êlectron ra khỏi Vônfram là:
A. 5,5.10^{-20}J B. 6.10^{-19}J
C. 7,2.10^{-19}J D. 8,2.10^{-20}J

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giới hạn quang điện của mỗi kim loại

Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là:
A. Bước sóng của ánh sáng kích thích
B. Bước sóng của riêng kim loại đó
C. Bước sóng giới hạn của ánh sáng kích thích đối với kim loại đó
D. Công thoát của các electron ở bề mặt kim loại đó

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về tế bào quang điện

Chiếu một bức xạ có \lambda=0,5\mu m vao catôt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là 0,66\mu m. Vận tốc ban đầu cực đại ứng với e quang điện là
A.2,5.10^{5}m/s B.3,7.10^{5}m/s C.4,6.10^{5}m/s D.5,2.10^{5}m/s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

công thoát của electron

Natri có giới hạn quang điện \lambda _{o}=0,5\mu m Công thoát của electron ra khỏi bề mặt của Natri là:
A. 2eV B. 2,48eV C. 4eV D. 4,28eV.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

lực đàn hồi cực đại của lò xo

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,2 kg và lò xo có độ cứng k = 20 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,01. Từ vị trí lò xo không bị biến dạng, truyền cho vật vận tốc ban đầu 1 m/s thì thấy con lắc dao động tắt dần trong giới hạn đàn hồi của lò xo. Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động bằng
A. 1,98 N. B. 2 N. C. 1,5 N. D. 2,98 N.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

vai trò của hóa thạch

Khi nói về hóa thạch, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Căn cứ vào tuổi của hóa thạch, có thể biết được loài nào đã xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau.
B. Hóa thạch là di tích của sinh vật để lại trong các lớp đất đá của vỏ Trái Đất.
C. Hóa thạch cung cấp cho chúng ta những bằng chứng gián tiếp về lịch sử tiến hóa của sinh giới
D. Tuổi của hóa thạch có thể được xác định nhờ phân tích đồng vị phóng xạ có trong hóa thạch.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các phương pháp gây đột biến

Cho các thành tựu sau:
(1) Tạo giống cà chua có gen làm chính quả bị bất hoại.
(2) Tạo giống dâu tằm tứ bội.
(3) Tạo giống lúa "gạo vàng" có khả năng tổng hợp - carôten trong hạt.
(4) Tạo giống dưa hấu đa bội.
Các thành tựu được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến là:
A.(1) và (3) B.(1) và (2) C. (3) và (4) D.(2) và (4)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phương pháp tạo giống thuần chủng

Phương pháp nào sau đây không phải là một trong các phương pháp có thể tạo giống thuần chủng ?

A. Tạo giống bằng công nghệ tế bào B. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến

C. Tạo giống bằng công nghệ gen D. Tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đặc điểm của mã di truyền

Đặc điểm nào của mã di truyền phản ánh tính thống nhất của sinh giới?

A. Tính liên tục B. Tính phổ biến . C. Tính thoái hoá . D. Tính đặc hiệu .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

vai trò của hoá thạch

Ý nào sau đây không nêu được vai trò của hoá thạch?
A. cung cấp bằng chứng trực tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới.
B. từ tuổi hoá thạch cho ta biết loài nào đã xuất hiện trước, sau.
C. từ tuổi hoá thạch cho ta biết mối quan hệ họ hàng giữa các loài đã chết với các loài đang sống.
D. cung cấp bằng chứng gián tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bản đồ di truyền trong chọn giống

Bản đồ di truyền có ý nghĩa trong công tác chọn giống là:
A. Rút ngắn thời gian chọn cặp giao phối, do đó rút ngắn thời gian tạo giống.
B. Xác định vị trí gen qui định các tính trạng cần loại bỏ.
C. Xác định vị trí gen qui định các tính trạng có giá trị kinh tế.
D. Xác định vị trí gen qui định các tính trạng không có giá trị kinh tế.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đột biến gen lặn di truyền liên kết giới tính

Bệnh nào dưới đây của người là bệnh do đột biến gen lặn di truyền liên kết với giới tính
A. Bệnh thiếu máu huyết cầu đỏ hình lưỡi liềm B. Hội chứng Tớcnơ
C. Hội chứng Claiphentơ D. Bệnh máu khó đông

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hiện tượng thoái hóa giống

Giao phối gần hoặc tự thụ phấn qua nhiều thế hệ sẽ xuất hiện hiện tượng thoái hoá giống do:
A. Các gen trội đột biến có hại tăng cường biểu hiện ở trạng thái đồng hợp
B. Các gen lặn đột biến có hại biểu hiện thành kiểu hình do tăng cường thể đồng hợp
C. Phát tán gen trội đột biến có hại trong các thế hệ sau
D. Sức sống của các cá thể thế hệ sau sẽ kém dần, sinh trưởng và phát triển chậm, năng suất giảm, bộc lộ các tính trạng xấu

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về bệnh máu khó đông

Một người mắc bệnh máu khó đông có một người em trai sinh đôi bình thường. Giới tính của người bệnh là:
A. Trai B. Trai hoặc gái C. Gái D. Không thể xác định cụ thể được

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tạo nguồn nguyên liệu trong chọn giống

Phương pháp tạo nguồn nguyên liệu trong chọn giống cổ điển là:
A. Gây ĐB B. Tạo ưu thế lai C. Công nghệ TB D. Lai giống

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm về thường biến

Khi đề cập đến thường biến, khẳng định nào sau đây là đúng?
A Giống khác nhau có mức phản ứng khác nhau, muốn nâng cao năng suất chỉ cần cải tạo giống hoặc tạo giống mới.
B Một giống tốt phải có mức phản ứng rộng để nhà chọn giống dễ tiến hành chọn lọc.
C Thường biến là những biển đổi ở kiểu hình của cùng một kiểu gen xuất hiện ở đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.
D Thường biến giúp cho sinh vật thích nghi với điều kiện môi trường nên thường biến là nguyên liệu trong chọn giống vật nuôi, cây trồng có lợi để nhân giống hoặc lai tạo giống.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của phép lai thuận nghịch

Ý nghĩa của phép lai thuận nghịch là:
A. Phét hiện gen di truyền ngoài nhân
B. Xác định cặp bố mẹ phù hợp tạo ưu thế lai có hiệu quả
C. Phát hiện gen di truyền liên kết giới tính
D. Cả 3 đáp án đều đúng< Lùi ... 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... Tiếp >