Ôn thi Online

Bài tập về Hệ gen của virut

1 kết quả phù hợp trong mục Hệ gen của virut
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hệ gen của virut

Hệ gen của virut là:
A. ADN B. ARN C. ADN và ARN D. ADN hoặc ARN< Lùi 1 Tiếp >