Ôn thi Online

Bài tập về Hệ phương trình

368 kết quả phù hợp trong mục Hệ phương trình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ

Giải hệ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ

Giải hệ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ:

Giải hệ:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ sau:

Giải hệ sau:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tìm cos(x+y) nếu x và y thỏa mãn hệ:

Tìm nếu x và y thỏa mãn hệ:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình:

Giải hệ phương trình: .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định tất cả các giá trị của tham số $m$ để hệ phương trình sau đây có nghiệm

Xác định tất cả các giá trị của tham số để hệ phương trình sau đây có nghiệm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình:

Giải hệ phương trình:


< Lùi ... 1 14 15 16 17 18 19 Tiếp >