Ôn thi Online

Bài tập về Hệ phương trình

368 kết quả phù hợp trong mục Hệ phương trình
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

Tính tích phân:
Resized Image

Giải hệ phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

I.Giải phương trình:

Resized Image

II.Không dùng máy tính, giải hệ phương trình :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

a) Cho hai số thực x, y thoả mãn:

Resized Image
Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức:

Resized Image
b) Giải hệ :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải các phương trình, bất phương trình và hệ phương trình sau :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị biểu thức

1.Cho pt : x^{2}-20x-8=0. Gọi x1, x2 là 2 nghiệm của pt đã cho (Với x1 > x2)
Tính giá trị biểu thức
Resized Image
2 : Giải HPT :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị nguyên

A. Tìm các giá trị nguyên x, y thoả mãn đẳng thức
Resized Image
B. Giải hệ phương trình:
x2 – y2 = 4x – 2y -3
x2 + y2 =5

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các hệ số của hệ phương trình

A.Tìm các giá trị của a và b để hệ phương trình

Resized Imagecó nghiệm là ( 3 ; - 2).
B. Xác định hệ số a và b để đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua hai điểm A và B trong mỗi trường hợp sau:
a) A ( 2 ; -2 ) và B ( -1 ; 3 ).
b) A ( - 4 ; -2 ) và B ( 2 ; 1).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm duy nhất của phương trình

Cho hệ phương trình

Resized Image
a) Với giá trị nào thì hệ phương trình có nghiệm là ( x ; y )=( 2 ; -1).
b) Với giá trị nào của m thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất? Hệ phương trình vô nghiệm?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình bậc hai

a. Giải phương trình:
Resized Image
b. Giải hệ phương trình: .
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

1. Giải phương trình:

Resized Image
2. Giải hệ phương trình:
Resized Image
3. Rút gọn biểu thức
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

a) giải phương trình:
Resized Image
b) GiảI hệ phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

a)Giải phương trình:
Resized Image
b)Giải hệ phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình - toán 10

Giải phương trình và hệ phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

a, Giải hệ phương trình: Resized Imageb, Giải phương trình:

Resized Image< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 ... Tiếp >