Ôn thi Online

Bài tập về Hệ phương trình

368 kết quả phù hợp trong mục Hệ phương trình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

hệ phương trình

(1) xy - x - y = 1

(2) 4.x^3 - 12.x^2 + 9x = -y^3 + 6y +7

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các hệ phương trình sau

Giải các hệ phương trình saua) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

TÌm a để HPT có nghiệm nguyên và dương

Cho HPT a) TÌm a để HPT có nghiệm nguyên và dươngb) Tìm hệ thức giữa x và y độc lập với a.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình khi m=2

Cho hệ phương trình a) Giải hệ phương trình khi b) Tìm để hệ phương trình có nghiệm với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình sau

Giải hệ phương trình sau:a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

. Giải phương trình: . Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định a để hệ phương trình sau luôn có nghiệm

Định để hệ phương trình sau luôn có nghiệm: với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận hệ theo m

Cho hệ phương trình:. Với các giá trị nào của thì hệ có nghiệm duy nhất () thỏa mãn điều kiện ?. Với các giá trị nào của đã tìm được, hãy tìm giá trị nhỏ nhất của tổng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình bậc nhất sau

Giải các hệ phương trình:a) (I) b) (II)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định a để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất

Định a để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ các đường thẳng sau

Cho hệ phương trình: (II) a) Gải hệ (II).b) Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ các đường thẳng: .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các hệ phương trình sau

Giải các hệ phương trình sau:.


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 ... Tiếp >