Ôn thi Online

Bài tập về Hệ phương trình

368 kết quả phù hợp trong mục Hệ phương trình
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình đối xứng

Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình:Với điều kiện ba số: theo thứ tự đó tạo thành một cấp số nhân.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ phương trình chứa tham số

Xác định để hệ phương trình có nghiệm và thỏa nhỏ nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất

Tìm để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ phương trình

Tìm biết:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hệ phương trình chứa tham số

Cho hệ phương trình . Giải hệ khi . Với những giá trị nào của thì hệ có nghiệm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các hệ phương trình

Giải các hệ phương trình sau:1. 2.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ phương trình đối xứng

Tìm tất cả các giá trị của để hệ sau có đúng hai nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các hệ phương trình

Giải các hệ phương trình a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ bất phương trình lôgarit

. Giải hệ phương trình :. Trong các nghiệm () của bất phương trình: hãy chỉ ra nghiệm có tổng lớn nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

giải hệ phương trình

giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm điều kiện cần và đủ của hệ phương trình

Tìm điều kiện cần và đủ để hệ phương trình : trong đó là những số tự nhiên đã cho, có nghiệm nguyên dương . Chứng minh rằng số nghiệm như vậy không nhiều hơn một.


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 ... Tiếp >