Ôn thi Online

Bài tập về Hệ phương trình

368 kết quả phù hợp trong mục Hệ phương trình
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Hãy tìm tất cả các giá trị của để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất: Hãy tìm nghiệm đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình chứa tham số

Cho hệ phương trình: . Trong đó : a) với nếu b) Chứng minh rằng là nghiệm duy nhất của hệ.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hệ phương trình chứa tham số

Cho Gọi là nghiệm của hệ.1) Tìm hệ thức giữa độc lập với .2) Tìm để .3) Tìm nguyên để là các số nguyên.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về giải hệ phương trình chứa tham số

Tìm các giá trị của sao cho hệ phương trình sau có nghiệm:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ phương trình chứa tham số

Tìm các giá trị của để hệ hai phương trình sau có nghiệm duy nhất:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải hệ phương trình :

\left\{\begin{matrix} x + y=1 & \\ 5x - 2y=2 & \end{matrix}\right.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

) Rút gọn các biểu thức: Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh đẳng thức

Chứng minh rằng: Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

Giải các hệ :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình lôgarit

Giải các hệ :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ phương trình chứa tham số

Cho hệ phương trình : Giải khi Tìm giá trị lớn nhất của tham số sao cho hệ có nghiệm thỏa mãn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ phương trình mũ

Xác định để hệ sau có nghiệm duy nhất :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm a để hệ sau có nghiệm với mọi b

Tìm để hệ sau có nghiệm với mọi :


< Lùi ... 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 ... Tiếp >