Ôn thi Online

Bài tập về hệ số công suất

2 kết quả phù hợp trong mục hệ số công suất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính hệ số công suất

Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết L=CR^{2}. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, mạch có cùng hệ số công suất với hai giá trị của tần số góc \omega_{1}=50\pi(rad/s)\omega_{2}=200\pi(rad/s) . Hệ số công suất của đoạn mạch bằng
A.\frac{2}{\sqrt{13}} . B. \frac{1}{2} . C.\frac{1}{\sqrt{2}} . D.\frac{3}{\sqrt{12}} .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hệ số công suất

Đặt điện áp u=U_{o}cos\pi t (U_{o} và ự không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phõn nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng
A. 0,50. B. 0,85. C. \frac{\sqrt{2}}{2} D. 1,00.< Lùi 1 Tiếp >