Ôn thi Online

Bài tập về hóa học

1873 kết quả phù hợp trong mục hóa học
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân biệt các chất lỏng

Có 3 lọ đựng riêng biệt những chất lỏng sau: dung dịch BaCl2 , dung dịch HCl, dung dịch Ca(OH)2. Hãy nêu phương pháp hoá học nhận biết chất lỏng đựng trong mỗi lọ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập công thức hóa học

1. Lập cụng thức hoỏ học của cỏc hợp chất sau
a. Hợp chất cú tỷ lệ theo khối lượng cỏc nguyờn tố là: mK:mMn:mO=0,78:1,1:1,28
b. Một Oxit của kim loại M trong đú M chiếm 70% về khối lượng
c. Hợp chất chứa thành phần % về khối lượng cỏc nguyờn tố là: Na=19,17%, H=0,83%, S=26,76% và O 53,33%.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tỉ khối của hợp chất

Hỗn hợp khí X gồm: NO, NxO, CH4. Trong đó NO chiếm 30% về thể tớch, NxO chiếm 30% cũn lại là CH4. Trong hỗn hợp CH4 chiếm 22,377% về khối lượng.
a. Xác định công thức hoá học của NxO
b. Tính tỷ khối của X so với không khí

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cân bằng các phương trình hoá học

Cân bằng các phương trình hoá học sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính hóa trị của nguyên tử

1.Lập phương trình hóa học cho sơ đồ phản ứng sau:

Resized Image
2a. Tính hóa trị của P trong hợp chất P_{2}O_{5}
b. Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi: Al (III) và OH (I)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm đơn chất,hợp chất

1/ a/ Thế nào là đơn chất, hợp chất? cho ví dụ đơn chất và hợp chất.
b/ Tính phân tử khối của các chất sau:

Resized Image
2/ a. Tính hóa trị của Al trong hợp chất Al2O3
b. Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi: Cu (II) và NO3 (I)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ghi sơ đồ phản ứng

Khi cho hỗn hợp 2 kim loại A, B tác dụng hết với oxi, thu được 6,05 g hỗn hợp 2 oxit (Hợp chất của kim loại với oxi)
a) Ghi sơ đồ phản ứng
b) Tính khối lượng oxi càn dùng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành các phương trình hóa học

Hoàn thành các PTHH:
1, hidro + Oxi Nước
2, Sắt + oxi oxit sắt từ (Fe3O4)
3, Kẽm + axit clohidric (HCl) Kẽm clorua + Hidro
4, Nhôm + Oxi nhôm oxit
5, Hidro + lưu huỳnh hidrosunphua
6, Cacbon + Sắt (III) oxit Sắt + Khí cacbonic
7, Hidro + Đồng (II) oxit Đông + Nước
8, Metan (CH4) + Khói oxi Khí cacbonic + nước
9, Đồng (II) hidroxit + Axit sunphuric (H2SO4) Đồng sunphat + nước
10, Đá vôi (canxicacbonat) Khí cacbonic + canxi oxit

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khí hi đrô ở đktc

: Cho khí hiđrô dư đi qua đồng (II) oxit nóng màu đen, người ta thu được 0,32 g kim loại đồng màu đỏ và hơi nước ngưng tụ: (3 điểm)
a/.Viết phương trình hóa học xảy ra.
b/.Tính khối lượng đồng (II) oxit tham gia phản ứng.
c/.Tính thể tích khí hi đrô ở đktc đã tham gia phản ứng.
d/.Tính khối lượng nước ngưng tụ thu được sau phản ứng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cân bằng các phương trình hóa học

Cân bằng các phương trình hóa học sau đây:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình hóa học

Cho các sơ đồ phản ứng sau. Hãy lập phương trình hoá học và cho biết tỷ lệ số mol nguyên tử, phân tử của các chất trong phản ứng.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập hóa học 8

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào các khoảng trống (…) sau:
a. Một mol nguyên tử sắt có khối lượng ………………. g và một mol nguyên tử ôxi có khối lượng ………………… g, kết hợp với nhau tạo thành một ……………………
…..Fe_{2}O_{3}. Có khối lượng …………………………………………………..
b. Trong 432g đường C_{12}H_{12}O_{11} có …………………. mol ………………………. C
có …………………. mol ………………………. O có ………………… mol ………………………. H
Khối lượng của …………………………………….. C là ……………………… g
Khối lượng của …………………………………….. H là …………………… …g
Khối lượng của …………………………………… . O là …………………… . . g

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất

Phản ứng xảy ra khi giấm cháy(giấm cháy trong phòng thí nghiệm)là: Axit axetic(CH3COOH) +oxi -->Cacbonic(CO2) +Nước
a. Hãy lập phương trình hoá học của phản ứng trên .
b.Cho biết tỷ lệ số phân tử của các chất trong phản ứng hoá học.
c.Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất trong phản ứng hoá học.
Bài làm:

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

.Ghi lại phương trình chữ của phản ứng

Cho Sắt ( Fe )tác dụng với Oxi( O2 ) tạo oxit sắt từ (Fe_{3}O_{4}) :
a.Ghi lại phương trình chữ của phản ứng:
b. Hãy lập PTHH
c. Tính khối lượng Oxi tham gia phản ứng để tạo thành 122 gam Fe_{3}O_{4} .Biết rằng phản ứng đã dùng hết 68 gam sắt.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành sơ đồ hóa học

Hãy lập PTHH của các phản ứng sau :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hiện tượng vật lý

Trong các hiện tượng sau đây hiện tượng nào là hiện tượng vật lý,hiện tượng nào là hiện tượng hóa học.
a. đốt cháy đường mía cháy thành chất màu đen và mùi khét
b. Dây sắt được cắt nhỏ từng đoạn và tán thành đinh.
c. rượu etylic để lâu ngày ngoài không khí rượu nhạt lên men và thành giấm chua.
d. thổi hơi thở của chúng ta vào nước vôi trong, làm nước vôi trong vẩn đục.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết công thức về khối lượng của phản ứng

Khi cho 2,4 gam Magie phản ứng hết với 7,3 gam axit clohidric (HCl) có trong dung dịch tạo ra 0,2 gam khí hidro và Magie clorua( MgCl2)
a) Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.
b) Tính khối lượng Magie clorua sinh ra.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng

Lập công thức hóa học của hợp chất : K (I) và (CO3) (II)
Lập phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập công thức hóa học của hợp chất

a.Lập PTHH của các phản ứng sau:

Resized Image
b.Lập CTHH của hợp chất X, biết thành phần về khối lượng: 40%C, 53.33%O, 6.67%H. Phân tử khối của X là 60đvC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hóa học- hóa 9

Cho các phản ứng sau :
Resized Image
Bổ túc các phản ứng trên bằng cách xác định CTHH ứng với các chất (A); (B); (C);…
Sau đó viết phương trình hóa học để biểu diễn.

( Cho biết: H=1; C=12; O=16; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; Fe=56; Cu=64; Ba=137.)< Lùi ... 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 94 ... Tiếp >