Ôn thi Online

Bài tập về huyết áp

5 kết quả phù hợp trong mục huyết áp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về huyết áp

1- Huyết áp là gì? Nguyên nhân làm thay đổi huyết áp ?
2- Vì sao tim hoạt động theo nhịp gián đoạn nhưng máu lại chảy được liên tục trong hệ mạch.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Huyết áp trên cơ thể người

Câu 1
Khi kiểm tra sức khoẻ ở người trưởng thành,bác sỹ nghi kết luận :Huyết áp tối đa 120mmHg,huyết áp tối thiểu 80mmHg. Em hiểu thế nào về huyết áp và kết luận trên ? Tại sao người bị cao huyết áp thường dẫn đến suy tim ?
Câu2
a.Tại sao thức ăn tiêu hoá ở dạ dày được chuyển xuống ruột non từng đợt với lượng nhỏ ? Ý nghĩa sinh học của hiện tượng này ?
b.Hãy giải thích vì sao tế bào hồng cầu ở người không có nhân còn tế bào bạch cầu thì có nhân?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chỉ số huyết áp của con người

Câu 1
Khi đo huyết áp cán bộ y tế ghi 7/12 cmHg. Cho biết ý nghĩa các con số trên.Nó ứng với những pha nào trong chu kì tim?
Câu 2
Khi kéo một vật lại gần mắt. Để cho ảnh của vật rơi đúng điểm vàng, lúc này thủy tinh thể phải phòng lên hay xẹp xuống? Cầm cây thước loa nhanh trước mắt em thấy như thế nào? Giải thích hiện tượng đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Huyết áp trong tĩnh mạch

Huyết áp trong tĩnh mạch rất nhỏ mà máu vẫn vận chuyển được qua tĩnh mạch về tim là nhờ các tác động chủ yếu nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Huyết áp trong tĩnh mạch

Vì sao huyết áp trong tĩnh mạch rất nhỏ mà máu vẫn vận chuyển được qua tĩnh mạch?< Lùi 1 Tiếp >