Ôn thi Online

Bài tập về ích lợi của vi khuẩn

1 kết quả phù hợp trong mục ích lợi của vi khuẩn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ích lợi của vi khuẩn

Câu 1:Trình bày ích lợi của vi khuẩn?
Câu 2: Kể tên 5 loại cây lương thực và 5 loại cây công nghiệp.



< Lùi 1 Tiếp >