Ôn thi Online

Bài tập về kinh tế

54 kết quả phù hợp trong mục kinh tế
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự phân bố dân cư của Châu Phi?

Dựa vào kiến thức đã học em hãy:
- Trình bày và giải thích sự phân bố dân cư của Châu Phi?
- Những nguyên nhân xã hội nào kìm hãm sự phát triển kinh tế – xã hội của Châu Phi?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có mấy trung tâm kinh tế? Kể tên?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tên các ngành kinh tế biển ở nước ta

Câu 1 : (1đ) Kể tên các ngành kinh tế biển ở nước ta ?
Câu 2 : (3đ) Trình bày những phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên môi trường biển-đảo ở nước ta .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tên 10 thành viên thuộc khối EU

Câu 1
Nêu nguyên nhân hình thành, hệ quả của khu vực hoá kinh tế?
Câu 2
Kể tên 10 thành viên thuộc khối EU ( Liên minh Châu Âu)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ quả của xu hướng toàn cầu hóa kinh tế

Câu 1
Biểu hiện, hệ quả của xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế?
Câu 2
Kể tên các thành viên thuốc khối ASEAN ( Hiệp hội các nước Đông Nam á)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự thích nghi của động vật ở hoang mạc

CÂU 1
Thực vật và động vật ở hoang mạc thích nghi với môi trường khắc nghiệt, khô hạn như thế nào ?
(SGK Địa Lí 7, trang 63 , Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )
CÂU 2
Những nguyên nhân xã hội nào đã kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội của Châu Phi ?
(SGK Địa Lí 7, trang 92, Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )
Câu 3
Tại sao nói “Thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng” ? Hiện nay trên thế giới có các đại dương nào bao quanh các lục địa ?
(SGK Địa Lí 7, trang 81, Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm nổi bật nhất của kinh tế Hoa Kì.

a. Hãy nêu ba đặc điểm nổi bật nhất của nền kinh tế Hoa Kì.
b. Phân tích các nguyên nhân làm cho Hoa Kì có nền kinh tế phát triển mạnh nhất thế giới.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác động tiêu cực của sóng thần Nhật Bản

Câu I: (3 điểm)
1. Phân tích những thuận lợi và khó khăn của vị trị địa lí và điều kiện tự nhiên đối với phát triển kinh tế xó hội Nhật Bản?
2. Nêu tác động tiêu cực của thảm họa động đất sóng thần ở Nhật Bản?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tình hình dân số châu âu

Câu 1: Tình hình dân số Châu Âu hiện nay so với dân số Thế giới như thế nào? Nguyên nhân chủ yếu làm cho dân số Châu Âu già đi?
Câu 2: Trình bày các điều kiện tự nhiên có thuận lợi gì để phát triển kinh tế ở Đông Âu?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm vị trí địa lí của Hoa Kì

a. Hãy nêu đặc điểm vị trí địa lí của Hoa Kì
b. Vị trí địa lí của Hoa kì có những thuận lợi gì trong quá trình phát triển kinh tế?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến chính cách mạng tháng 10 nga

Câu 1): Hãy trình bày diễn biến chính và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 ?
Câu 2): Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 để lại hậu quả như thế nào với Mĩ ? Điểm cơ bản trong chính sách mới của tổng thống Ru-dơ-ven là gì ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm “cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại”

Cho biết khái niệm “cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại”. Bằng hiểu biết của bản thân, hãy nêu thành tựu do bốn công nghệ trụ cột tạo ra. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã tác động như thế nào đến nền kinh tế xã hội thế giới?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bốn phát minh quan trọng của người Trung Quốc

1. Bốn phát minh quan trọng của người Trung Quốc
A. Giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng
B. Giấy, kĩ thuật in, la bàn, đóng thuyền
C. Giấy, kĩ thuật in, thuốc súng, dệt lụa
D. Giấy, luyện sắt, la bàn, thuốc súng
2. Chế độ chiếm nô là
A. chế độ kinh tế – xã hội dựa chủ yếu trên sức lao động của chủ nô và nô lệ
B. chế độ kinh tế – xã hội dựa chủ yếu trên sức lao động của chủ nô
C. chế độ kinh tế – xã hội dựa chủ yếu trên sức lao động của nô lệ , bóc lột nôlệ.
D. chế độ kinh tế – xã hội dựa chủ yếu trên sức lao động nông dân công xã

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nét nổi bật của Châu Á từ sau năm 1945

Trình bày nét nổi bật của Châu Á từ sau năm 1945?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm cơ cấu dân số theo độ tuổi

Cơ cấu dân số theo độ tuổi là gì ? Nêu thuận lợi và khó khăn của cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ ? đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm cơ cấu nền kinh tế

Cơ cấu nền kinh tế là gì? Vẽ sơ đồ thể hiện các bộ phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguy đe dọa đến hòa bình thế giới

Nguy cơ lớn nhất đe dọa đến hòa bình thế giới là:
A.Sự cạnh tranh kinh tế gay gắt giữa các quốc gia
B. Xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo và nạn khủng bố
C.Mối quan hệ bất bình đẳng giữa nước giàu và nước nghèo
D. Nạn buôn bán hàng lậu xuyên quốc gia

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tổ chức kinh tế viết tắt là EU

EU là chữ viết tắt của tổ chức kinh tế nào?
A. Cộng đồng kinh tế châu Âu B. Liên minh châu Âu
C. Cộng đồng châu Âu D. Liên minh kinh tế châu Âu

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

EU LÀ TRUNG TÂM KINH TẾ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI?

CHỨNG MINH EU LÀ TRUNG TÂM KINH TẾ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN HOA KÌ

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN HOA KÌ TẠO NHỮNG THUẬN LỢI NÀO CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ?< Lùi 1 2 3 ... Tiếp >