Ôn thi Online

Bài tập về làm tính chia

2 kết quả phù hợp trong mục làm tính chia
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện phép chia

1. Thực hiện phép chia

Resized Image
2. Làm phép chia
Resized Image< Lùi 1 Tiếp >