Ôn thi Online

Bài tập về nghiệm phân biệt

30 kết quả phù hợp trong mục nghiệm phân biệt
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số:
Resized Image
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của (C) với trục hoành.
3) Tìm m để phương trình sau đây có 3 nghiệm phân biệt:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ parabol

Cho parabol (P) :
Resized Image
1) Vẽ parabol
2) Với giá trị nào của m thì (P) cắt đường thẳng (d): y = 2x + m -3 tại hai điểm phân biệt A,B sao cho độ dài đoạn AB bằng Resized Image
3) Tìm tất cả các giá trị của k để PT:
Resized Image
có 4 nghiệm phân biệt

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm 2 nghiệm trái dấu

1. Cho phương trình:
Resized Image
Với a = ? thì :
- Phương trình trên có 2 nghiệm phân biệt, vô nghiệm
- Phương trình trên có 2 nghiệm đều dương, đều âm
- Phương trình trên có 2 nghiệm trái dấu.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Bài 1: Giải các phương trình và bất phương trình sau:

Resized Image
Bài 2:
1. Cho phương trình:
Resized Image
Với a = ? thì :
- Phương trình trên có 2 nghiệm phân biệt, vô nghiệm
- Phương trình trên có 2 nghiệm đều dương, đều âm
- Phương trình trên có 2 nghiệm trái dấu.

2. Cho phương trình:
Resized Image
Tùy theo giá trị của m hãy khảo sát sự tồn tại và dấu các nghiệm của phương trình trên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh tứ giác nội tiếp

Câu 1
a) Chứng minh rằng phương trình
Resized Image
luôn có hai nghiệm phân biệt x1; x2 với mọi m. Với giá trị nào của m thì hai nghiệm x1; x2 thỏa mãn
Resized Image
b) Cho x, y, z là ba số thực dương thỏa: . Chứng minh rằng:
Resized Image Chứng minh rằng:

Resized Image

Đẳng thức xảy ra khi nào?

Câu 2). Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Từ A, B vẽ các tiếp tuyến Ax, By về phía có chứa nửa đường tròn (O). Lấy điểm M thuộc đoạn thẳng OA; điểm N thuộc nửa đường tròn (O). Đường tròn (O’) ngoại tiếp tam giác AMN cắt Ax tại C; đường thẳng CN cắt By tại D.
a) Chứng minh tứ giác BMND nội tiếp.
b) Chứng minh DM là tiếp tuyến của đường tròn (O’).
3/ Gọi I là giao điểm của AN và CM; K là giao điểm của BN và DM. Chứng minh IK song song AB.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét dấu của biểu thức

Câu 1: (2 điểm) Xét dấu biểu thức sau:
Resized Image
Câu 2: (4 điểm) Giải các bất phương trình sau:
Resized Image
Câu 3: (4 điểm)
Tìm các giá trị của m để phương trình: Resized Image
a) Có hai nghiệm phân biệt
b) Hai nghiệm trái dấu.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ parabol

Cho parabol (P) :
Resized Image
1) Vẽ parabol
2) Với giá trị nào của m thì (P) cắt đường thẳng (d): y = 2x + m -3 tại hai điểm phân biệt A,B sao cho độ dài đoạn AB bằng Resized Image
3) Tìm tất cả các giá trị của k để PT:

Resized Image
có 4 nghiệm phân biệt

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Bài 1: Giải các phương trình và bất phương trình sau:

Resized Image

Bài 2:
1. Cho phương trình:

Resized Image
Với a = ? thì :
 Phương trình trên có 2 nghiệm phân biệt, vô nghiệm
 Phương trình trên có 2 nghiệm đều dương, đều âm
 Phương trình trên có 2 nghiệm trái dấu.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Giải các phương trình và bất phương trình

Resized Image

Câu 2(3đ) Cho phương trình
Resized Image
a) Tìm tất cả các giá trị của m sao cho phương trình trên có 2 nghiệm âm phân biệt
b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt Resized Imagethỏa mãn
Resized Image
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận PT

Câu 1: Giải và biện luận PT
Resized Image
Câu 2: Cho PT
Resized Image

A, Tìm m nguyên nhỏ nhất để PT có hai nghiệm phân biệt
B, Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn
Resized Image
Câu 3: Tìm m để PT sau vô nghiệm
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận PT

Câu 1: Giải và biện luận PT
Resized Image
Câu 2: Cho PT
Resized Image
A, Tìm m nguyên nhỏ nhất để PT có hai nghiệm phân biệt
B, Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh pt có 2 nghiệm phân biệt

Cho PT:
Resized Image
a) Giải Pt khi m = 1
2) CMR PT luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m
3) Gọi hai nghiệm của PT là
Resized Image
. Tìm giá trị của m để Resized Image là đọ dài hai cạnh của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng Resized Image .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hai nghiệm phân biệt của phương trình

Cho PT:
Resized Image
a) Giải Pt khi m = 1
2) CMR PT luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m
3) Gọi hai nghiệm của PT là Resized Image . Tìm giá trị của m để Resized Image
là đọ dài hai cạnh của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng \sqrt{12}.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các nghiệm phân biệt của pt

Câu 1 ) . GiảI các bất phương trình sau:

Resized Image

Câu2 ) Tìm m để phương trình

Resized Image
có 4 nghiệm phân biệt

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hai nghiệm phân biệt

Cho PT
Resized Image
A, Tìm m nguyên nhỏ nhất để PT có hai nghiệm phân biệt
B, Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm dương của pt

cho
Resized Image
1)Tìm m đề f(x)<0 với mọi x
2)Tìm m bất phương trình f(x)<0 vô nghiệm.
3)Tìm m để pt f(x)=0 vô nghiệm
4)Tìm m để pt f(x)=0 có 2 nghiệm âm phân biệt
5) Tìm m để pt f(x)=0 có nghiệm dương

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hai nghiệm phân biệt

Cho phương trình
Resized Image
a) Tìm tất cả các giá trị của m sao cho phương trình trên có 2 nghiệm âm phân biệt
b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Cho phương trình
Resized Image
(x là ẩn số)
a) Chứng minh rằng phương trình luôn luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.
b) Gọi x1, x2 là các nghiệm của phương trình.
Tìm m để biểu thức
Resized Image
đạt giá trị nhỏ nhất

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hai nghiệm phân biệt

Cho biểu thức

Resized Imagevới m là tham số.
1. Tìm tất cả các giá trị của m để f(x) > 0 với mọi x thuộc R.
2. Tìm m để phương trình f(x) = 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn .< Lùi 1 2 ... Tiếp >