Ôn thi Online

Bài tập về nhiệt lượng

29 kết quả phù hợp trong mục nhiệt lượng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm nhiệt lượng

Câu 1: (1,5đ) Nhiệt lượng là gì? Ký hiệu ? Đơn vị nhiệt lượng?

Câu 2: (1,5đ) Khi nào ta nói một vật có cơ năng? Có bao nhiêu dạng cơ năng ? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến cơ năng ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết công thưc tính nhiệt lượng

Viết công thước tính nhiệt lượng, ghi rõ các kí hiệu và đơn vị tính của từng đại lượng trong công thức. Tính nhiệt lượng cần thiết đẻ đun nóng 5kg nước từ 20oC lên 40oC. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về nhiệt lượng

Câu 1: (1,5đ) Nhiệt lượng là gì? Ký hiệu ? Đơn vị nhiệt lượng?
Câu 2: (1,5đ) Khi nào ta nói một vật có cơ năng? Có bao nhiêu dạng cơ năng ? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến cơ năng ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công suất của cần trục.

Câu 1): Một người dùng cần trục kéo một vật từ giếng sâu 25m lên đều trong 40 giây. Biết lực kéo của cần trục là 1200N.
a. Tính công suất của cần trục.
b. Cho biết ý nghĩa của số ghi công suất vừa tìm được?
Câu 2): Thả 300g chì ở 100 độ C vào 250g nước ở 58,5 độ C làm cho nước nóng lên tới 60 độ C.
a. Hỏi nhiệt độ của chì ngay khi có cân bằng nhiệt? Giải thích.
b. Tính nhiệt lượng nước thu vào.
c. Tính nhiệt dung riêng của chì.
Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/ kg.K.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập vật lý 8

Câu 1: Tính công suất của một người đi bộ, nếu trong 2 giờ người đó bước đi 10000 bước và mỗi bước cần một công là 40J.
Câu 2: Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5 kg chứa 2 lít nước ở 250C. Để đun sôi ấm nước này cần phải sử dụng một nhiệt lượng bằng bao nhiêu? Cho biết nhiệt dung riêng của nước và của nhôm lần lượt bằng 4200J/kg.K và 880J/kg.K; (Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công thức tính nhiệt lượng

a) Nhiệt lượng là gì? Nhiệt lượng của vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố nào?
b) Viết công thức tính nhiệt lượng của một vật thu vào để nóng lên. Nêu rõ tên và đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính nhiệt dung riêng của đồng

Một bình nhiệt lượng kế bằng đồng có khối lượng 100g chứa 738g nước ở nhiệt độ 15^{\circ}C, người ta thả vào đó một miếng đồng có khối lượng 200g ở nhiệt độ 100^{\circ}C. Nhiệt độ khi bắt đầu có cân bằng nhiệt là 170C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4186J/kg.K. Hãy tính nhiệt dung riêng của đồng ( Bỏ qua nhiệt lượng hao phí).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập biểu thức tính nhiệt dung riêng

Để xác định nhiệt dung riêng của dầu Cx, người ta làm thí nghiệm như sau: Đổ lượng nước có khối lượng đúng bằng khối lượng m của nhiệt lượng kế. Đun nóng trong thời gian t1 cho nhiệt lượng kế và nước để nhiệt độ của hệ tăng thêm t1 (^{\circ}C). Sau đó thay nước bằng dầu với khối lượng đúng bằng m và lặp lại thí nghiệm, trong thời gian t2 nhiệt của hệ thống tăng thêm t2 (^{\circ}C). Bỏ qua mất mát nhiệt trong quá trình đun nóng. Công suất của bếp đun là ổn định.
a/ Lập biểu thức tính nhiệt dung riêng Cx, biết nhiệt dung riêng của nước và nhiệt lượng kế là Cn và Ck.
b/ Áp dụng bằng số: Cn = 4200 J/kg.K; Ck = 380 J/kg.K; t1 = t2 = 4 phút; t1 = 9,2^{\circ}C; t2 = 16,2^{\circ}C.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chuyển động biến đổi nhiệt lượng sang công

Chuyển động nào dưới đây không cần đến sự biến đổi nhiệt lượng sang công?
A. Chuyển động quay của đèn kéo quân.
B. Sự bật lên của nắp ấm nước khi nước trong ấm đang sôi.
C. Bè trôi theo dòng sông.
D. Sự bay lên của khí cầu hở nhờ đốt nóng khí bên trong khí cầu.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đoạn trở của đoạn mạch

Cho mạch điện như hình vẽ trong đó R1=3 ;R2 =6 ;R3 =10.Đăt vào hai đầu đoạn mạch AB một hiệu điện thế không đổi UAB=24V ?
a)Tính đoạn trở của đoạn mạch AB.
b)Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R3 trong thời gian 5 phút.
c)Thay R2 bằng bóng đèn 6V-3W,độ sáng của đèn thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Động năng của các phân tử cấu tạo nên vật

Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là:

A. nhiệt độ của vật. B. nhiệt năng của vật. C. nhiệt lượng của vật. D. thế năng của vật.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công thức tính nhiệt lượng

a) Viết công thức tính nhiệt lượng, ghi rõ các kí hiệu và đơn vị tính của từng đại lượng trong công thức ?
b) Nói nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K cho biết điều gì

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn vị của nhiệt lượng

Đơn vị của nhiệt lượng là:
A. N (niutơn).
B. J (jun).
C. m (met).
D. kg (kilogam).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính nhiệt độ của nước

Một ấm bằng nhôm có khối lượng 0,4 kg chứa 2 lít nước ở 20^{\circ} Muốn đun sôi ấm nước này cần một nhiệt lượng là bao nhiêu? Nếu chỉ cấp cho ấm nước nhiệt lượng là 300000 J thì nhiệt độ của nước tăng lên bao nhiêu độ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về nhiệt lượng

Nhiệt lượng là gì?có nhữnghình thức truyền nhiệt nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Năng suất tỏa nhiệt

Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu là gì ? Nói năng suất tỏa nhiệt của củi khô là 10.10^{6} J/kg điều đó có ý nghĩa gì ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên lý truyền nhiệt

Em hãy cho biết nguyên lý truyền nhiệt khi hai vật trao đổi nhiệt cho nhau.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính nhiệt lượng tối thiểu

Một ấm nhôm khối lượng 0,4 kg chứa 3 lít nước. Tính nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi nước, biết nhiệt độ ban đầu của nước là 20^{\circ} C.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính nhiệt lượng tỏa ra

Chất khí trong xy lanh nhận nhiệt hay tỏa nhiệt một lượng là bao nhiêu nếu như thực hiện công 40J lên khối khí và nội năng khối khí tăng thêm 20J ?
A.Khối khí tỏa nhiệt 40J B.Khối khí nhận nhiệt 40J
C.Khối khí tỏa nhiệt 20J D.Khối khí nhận nhiệt 20J

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Độ biến thiên nội năng của khí

Người ta truyền cho khí trong xylanh nhiệt lượng 100J. Khí nở ra thực hiện công 70J đẩy píttông lên. Độ biến thiên nội năng của khí là
A.-170J B.-30J C.170J D.30J< Lùi 1 2 ... Tiếp >