Ôn thi Online

Bài tập về noãn

2 kết quả phù hợp trong mục noãn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ưu điểm của sự thai sinh

: Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vị trí của noãn

Noãn nằm ở vị trí nào của hoa
a. Đầu nhụy
b. Vòi nhụy
c. Bầu nhụy< Lùi 1 Tiếp >