Ôn thi Online

Bài tập về Phương trình bậc nhất

111 kết quả phù hợp trong mục Phương trình bậc nhất
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình bậc nhất

Giải hệ phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hai hệ phương trình tương đương nhau

a) Cho phương trình x + y = 1 (1) , phương trình nào có thể kết hợp với phương trình (1) để được một hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn có vô số nghiệm?
A. 2x – 2 = -2y ; B. 2x – 2 = 2y ; C. -2y = 3 – 2x ; D. y = 1 + x.
b). Cho hệ phương trình:

Resized Image

Hai hệ phương trình đó tương đương với nhau. Đúng hay sai?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh phương trình có 2 nghiệm phân biệt

Cho phương trình bậc hai ẩn x tham số m :
x2 + 2(m+1)x + 2m – 4 = 0 (1)
1. Giải PT (1) khi m = – 2
2. Tìm m để phương trình (1) có một nghiệm là 2 . Tìm nghiệm kia.
3. Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.
4. Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương trình bậc nhất một ẩn

Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn A.\frac{2}{x}-3=0 B. x-y = 0 C. 0x + 1 = 0

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức(toán 10)

1) Rút gọn biểu thức

A=Resized Image
2) Giải hệ phương trình:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm của phương trình

Phương trình 2x - 2 = x - 5 có nghiệm x bằng:

A. -7 B. C. -3 D. 7

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nghiệm phương trình bậc nhất 1 ẩn

Một phương trình bậc nhất 1 ẩn luôn :
A.Vô nghiệm B.Có 1 nghiệm C.Có vô số nghiệm D. có 2 nghiệm

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình bậc nhất

Cho hệ phương trình:

Resized Image(1)

a) Giải hệ phương trình (1) khi m = .\sqrt{2}
b) Tìm m để hệ phương trình (1) có một nghiệm duy nhất (x; y) và x2 + y2 đạt giá trị nhỏ nhất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương trình bậc nhất 1 ẩn

Phương trình bậc nhất 1 ẩn là phương trình có dạng:
A. ax + b = 0 B. ax + b = 0 (a 0) C. ax + by = 0 D. ax^{2} + bx + c = 0

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương trình bậc nhất một ẩn

Phương trình nào sau đây không phải là phương trình bậc nhất một ẩn.
a. 2x+ 3 = 0 b. ( x-3)(x+ 1) = 0 c. 5x -7 = 0 d. -2x = 0

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số :1) (1)2) (2)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các hệ phương trình sau

Giải các hệ phương trình saua) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

TÌm a để HPT có nghiệm nguyên và dương

Cho HPT a) TÌm a để HPT có nghiệm nguyên và dươngb) Tìm hệ thức giữa x và y độc lập với a.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình sau

Giải hệ phương trình sau:a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài


< Lùi 1 2 3 4 5 6 ... Tiếp >