Ôn thi Online

Bài tập về phương trình dao động

5 kết quả phù hợp trong mục phương trình dao động
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của sóng ngang

Đầu O của một sợi dây đàn hồi dao động với phương trình u=2sin2\pi t(cm) tạo ra một sóng ngang trên dây có vận tốc V= 20 cm/s. Một điểm M trên dây cách O một khoảng 2,5 cm dao động với phương trình:
A. u_{M}=2sin\left ( 2\pi t-\frac{\pi}{4} \right )(cm) B. u_{M}=2sin\left ( 2\pi t+\frac{\pi}{4} \right )(cm)
C. u_{M}=2sin\left ( 2\pi t+\pi )(cm) D. u_{M}=2sin 2\pi t (cm)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính biên độ sóng

Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng có phương trình dao động tại nguồn O là u_{o}=Acos\left ( 2\pi t/T \right )(cm). Một điểm M trên đường thẳng, cách O một khoảng bằng 1/3 bước sóng ở thời điểm t = T/2 có li độ u_{M}=2cm. Biên độ sóng A bằng
A. 2 cm. B. cm. C. 4 cm. D. cm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình dao động

Trên 1 dây dài có sóng truyền với vận tốc 10m/s. Phương trình dao động tại nguồn S là u=5sin100\pi t (cm). Phương trình dao động tại M cách S một khoảng 4 cm là
A: u=5sin\left ( 100\pi t+2\pi \right )(cm) B: u=5sin 100\pi t (cm)

C: u =u=5cos\left ( 100\pi t+2\pi \right ) (cm) D:u=5sin\left ( 100\pi t-0,4\pi \right )(cm)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phương trình dao động

Một vật nhỏ khối lượng m = 400g được treo vào một lò xo nhẹ, có độ cứng 40N/m. Đưa vật lên đến vị trí lò xo không bị biến dạng rồi thả nhẹ để vật dao động điều hòa. Chọn gốc tọa độ tại VTCB, chiều dương hướng xuống, gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động, g = 10m/s2 . Phương trình dao động của vật là
A: x = 5 sin(10t) (cm) B: x = 10 cos (10t) (cm)
C: x = 10 cos (10t + \pi) (cm) D: x = 5 cos (10t - \pi) (cm)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về con lắc lò xo

Một con lắc lò xo dao động với biên độ A = 5cm, chu kì T = 0,5s. Phương trình dao động của vật ở thời điểm t = 0 khi vật đi qua:
a) Vị trí cách vị trí cân bằng 5cm theo chiều dương.
b) Vật có li độ x = 2,5cm đang chuyển động theo chiều dương.
A. a) x = 5cos4\pit ; b) x = 5cos(4\pit - \pi/3) B. a) x = 5cos\pit ; b) x = 5cos(\pit +\pi/3)
C. a) x = 5cos4\pit ; b) x = 5cos(4\pit - \pi/6) D. a) x = 5cos\pit ; b) x = 5cos(\pit +\pi /3)< Lùi 1 Tiếp >