Ôn thi Online

Bài tập về Phương trình lôgarit

206 kết quả phù hợp trong mục Phương trình lôgarit
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

. Giải phương trình: . Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phương trình lôgarit

Tìm để phương trình: được nghiệm đúng với mọi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình sau đây

Giải các phương trình sau đây :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các bất phương lôgarit

Giải các bất phương trình sau:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

. Giải bất phương trình: Tìm các giá trị của để mọi nghiệm của bất phương trinh ở phần đều thỏa mãn bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình lôgarit

Giải các bất phương trình sau:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về Phương trình lôgarit

Cho phương trình : . Giải phương trình với . Xác định để phương trình có nghiệm phân biệt thỏa mãn :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ bất phương trình lôgarit

. Giải hệ phương trình :. Trong các nghiệm () của bất phương trình: hãy chỉ ra nghiệm có tổng lớn nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình lôgarit

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Cho là tham số)1. Giải phương trình khi .2. Tìm để phương trình có ít nhất một nghiệm thuộc đoạn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Giải bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình lôgarit

Giải phương trình: .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận theo tham số

Giải và biện luận theo tham số a:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về bất phương trình lôgarit

Cho bất phương trình :Tìm các giá trị của sao cho khoảng thuộc tập nghiệm của ().


< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Tiếp >