Ôn thi Online

Bài tập về Phương trình lượng giác

266 kết quả phù hợp trong mục Phương trình lượng giác
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình lượng giác


Câu 1 (2,0 điểm). Giải phương trình .
Resized Image
Câu 2 (2,0 điểm). Giải phương trình .
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị của hàm số

Câu 1: (2 điểm).
a) Vẽ đồ thị của hàm số: Resized Image
b) Tìm tập xác định của hàm số:
Resized Image
Câu 2: (2 điểm).
Giải các phương trình lượng giác sau:

Resized Image
Câu 3: (1điểm).
Giải phương trình: .
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Giải các phương trình sau đây:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình lượng giác

Giải các phương trình lượng giác sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình lượng giác

Giải các phương trình sau :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh đẳng thức lượng giác

Giải BPT:
Resized Image
.Cho tam giác ABC, Chứng minh rằng:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình lượng giác

Giải các phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình log

Giải phương trình.

Resized Image
Giải bất phương trình.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình lượng giác

Giải các phương trình lượng giác sau:

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình lượng giác

Giải phương trình sau :
a) 2sinx -\sqrt{3} = 0 b) sin^{2}x–cosx +1 = 0

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài


< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 ... Tiếp >