Ôn thi Online

Bài tập về Phương trình trùng phương

3 kết quả phù hợp trong mục Phương trình trùng phương
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để phương trình có: a) Đúng một nghiệm dương

Cho phương trình: Tìm để phương trình có:a) Đúng một nghiệm dương b) Đúng ba nghiệm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình:

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các hệ thức giữa các hệ số p và q của phương trình trùng phương

Tìm các hệ thức giữa các hệ số p và q của phương trình trùng phương biết rằng các nghiệm của nó là thỏa mãn


< Lùi 1 Tiếp >