Ôn thi Online

Bài tập về pin

3 kết quả phù hợp trong mục pin
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi

Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi:
A. Sử dụng các dây dẫn ngắn để mắc mạch điện. B. Dùng pin hay acquy để mắc 1 mạch điện kín.
C. Khi mắc cầu chì cho 1 mạch điện kín. D. Nối 2 cực của 1 nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về pin quang điện

. Điều nào sai khi nói về pin quang điện:
A. Bộ phận chính của pin quang điện là một lớp tiếp xúc p - n
B. Hoạt động của pin quang điện dựa trên hiện tượng quang điện ngoài.
C. Hiệu suất của pin quang điện trên dưới 10%
D. Pin quang điện biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

bài tập về pin quang điện

. Điều nào sai khi nói về pin quang điện:
A. Bộ phận chính của pin quang điện là một lớp tiếp xúc p - n
B. Pin quang điện biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng.
C. Hiệu suất của pin quang điện trên dưới 10%
D. Hoạt động của pin quang điện dựa trên hiện tượng quang điện ngoài< Lùi 1 Tiếp >