Ôn thi Online

Bài tập về ròng rọc

7 kết quả phù hợp trong mục ròng rọc
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định gia tốc của vật

Cho hệ vật được bố tri như hinh vẽ, nêm cos khối lượng M, vât nhỏ có khối lượng m, hệ số ma sát giữa nêm và vật là k, bỏ qua ma sát với sàn và khối lượng của ròng rọc và dây. Xác định gia tốc của vạt m đối với mặt phẳng ngang mà trên đó có nêm đang trượt.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập tính lực kéo của vật

Dùng pa lăng gồm 1 ròng rọc động , 1 ròng rọc cố định để đưa một vật có khối lượng 200kg lên cao thì phải kéo dây đi một đoạn là 8 m
a. vẽ sơ đồ thiết bị
b. Tính lực kéo F . Biểu diễn sơ đồ trên
c. Tính độ cao đưa vật lên
d. Tính công kéo vật .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác dụng của các loại ròng rọc

Dùng đòn bẩy để nâng một vật nặng. muốn nâng một vật nặng nhỏ hơn trọng lượng của vật ta phải cần điều kiện gì ?
a. Hãy nêu tác dụng của các loại ròng rọc đã học ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác dụng của ròng rọc cố định

Tác dụng của ròng rọc cố định là:
A. Làm lực kéo vật nhỏ hơn trọng lượng của vật
B. Làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.
C. Không làm thay đổi hướng của lực kéo so với kéo trực tiếp.
D. Vừa làm thay đổi hướng vừa làm thay đổi cường độ của lực

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác dụng của các loại ròng rọc

a. Dùng đòn bẩy để nâng một vật nặng. muốn nâng một vật nặng nhỏ hơn trọng lượng của vật ta phải cần điều kiện gì ?
a. Hãy nêu tác dụng của các loại ròng rọc đã học ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ròng rọc cố định ở đỉnh cột cờ

Lí do chính của việc đặt ròng rọc cố định ở đỉnh cột cờ là để có thể:
A. tăng cường độ của lực dùng để kéo cờ lên cao B. giảmcường độ của lực dùng để kéo cờ lên cao
C. giữ nguyên hướng của lực dùng để kéo cờ lên cao D. thay đổi hướng của lực dùng để kéo cờ lên cao

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về ròng rọc

Một ròng rọc coi như một đĩa tròn mỏng bán kính R = 10cm, khối lượng 1kg có thể quay không ma sát quanh 1 trục nằm ngang cố định. Quấn vào vành ròng rọc một sợi dây mảnh, nhẹ không dãn và treo vào đầu dây một vật nhỏ M có khối lượng 1kg. Ban đầu vật M ở sát ròng rọc và được thả ra không vận tốc ban đầu, cho g = 9,81m/s^{2}. Tốc độ quay của ròng rọc khi M đi được quãng đường 2m là
A. 36,17rad/s B. 81,24rad/s C. 51,15rad/s D. 72,36rad/s< Lùi 1 Tiếp >