Ôn thi Online

Bài tập về sành sứ

1 kết quả phù hợp trong mục sành sứ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải thích nồi xoong bằng kim loại

Tại sao nồi, xoong thường làm bằng kim loại còn bát, đĩa thường làm bằng sành sứ? Chọn câu trả lời đúng nhất.< Lùi 1 Tiếp >