Ôn thi Online

Trang không tồn tại hoặc quá cũ, vui lòng Trở về trang chủ

Bài tập về sinh học 6

164 kết quả phù hợp trong mục sinh học 6
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khác nhau giữa rễ cọc và rễ chùm

Câu1(3đ):Rễ cây gồm mấy miền ?Chức năng của mỗi miền?So sánh sự khác nhau giữa rễ cọc và rễ chùm?
Câu 2 (2 đ): Thân có mấy loại ? Kể tên một số cây có những loại thân đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm thụ tinh

Câu 1: 10 đ
Thụ tinh là gì ? (10 đ )
Câu 2:30 đ
a/ Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô và quả thịt ? Hãy kể 3 loại quả thịt có ở địa phương em ? ( 12 đ )
b/Hạt nẩy mầm cần những điều kiện nào ? (18 đ )

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh Học 6

Muốn củ khoai lang không mọc mầm thì phải cất giữ thế nào?

Em hãy cho biết người ta trồng khoai lang bằng cách nào. Tại sao không trồng bằng củ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguồn gốc của cây trồng

Câu 1 : (2 điểm ) Cây trồng có nguồn gốc từ đâu ? Cây trồng khác cây dại ở điểm nào ?

Câu 2 : ( 2 điểm ) Tại sao nói không có cây xanh thì không có sự sống trên trái đất ?

Câu 3 : ( 2 điểm ) Vi khuẩn có những hình dạng nào? Cấu tạo ra sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ích lợi của vi khuẩn

Câu 1:Trình bày ích lợi của vi khuẩn?
Câu 2: Kể tên 5 loại cây lương thực và 5 loại cây công nghiệp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của vi khuẩn trong thiên nhiên

Câu 1 (2 điểm):
Cho biết vai trò của vi khuẩn trong thiên nhiên và trong nông nghiệp?
Câu 2 (2 điểm):
Đặc điểm phân biệt giữa cây hạt trần và cây hạt kín ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các bộ phận chính của Hoa

Câu 1.(4,0 điểm)
Hoa gồm những bộ phận chính nào? Đặc điểm và chức năng của từng bộ phận?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phẩn chủ yếu của tế bào thực vật

Câu 1 ( 2.5điểm):
Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào?
Câu 2 ( 3.5 điểm):
Hãy trình bày thí nghiệm chứng minh rễ cây hút nước và có sự thoát hơi nước qua lá? ( Dụng cụ, cách tiến hành, hiện tượng, kết luận)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo trong của phiến lá

Cấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào? Chức năng của mỗi phần là gì ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các loại thân

Có mấy loại thân? Kể tên một số cây có những loại thân đó ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các loại rễ biến dạng

Kể tên các loại rễ biến dạng ? Nêu đặc điểm của từng loại rễ biến dạng đó ? Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi cây ra hoa ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quan hệ giữa hô hấp và quang hợp

Vì sao hô hấp và quang hợp trái ngược nhau nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với nhau?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Thế nào là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên? Em hãy kể tên các hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của ngành giun tròn

Đặc điểm trưng của ngành giun tròn là gì?
a. Cơ thể phân đốt, đối xứng hai bên b. Cơ thể phân đốt, cơ quan tiêu hóa phất triển
c. Cơ thể phân đốt có dạng hình trụ tròn d. Cơ thể không phân đốt, đối xứng hai bên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Di chuyển của trùng giày- sinh học 6

Trùng giày di chuyển như thế nào:
a. Vừa tiến vừa xoay b. Tiến thẳng c. Đầu đi trước d. Đuôi đi trước

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm phân biệt thực vật và động vật

Đặc điểm nào dưới đây phân biệt động vật và thực vật:
a. Có hệ thần kinh và giác quan b, Có khả năng di chuyển
c. Dị dưỡng tức là dinh dưỡng nhờ chất hữu cơ có sẳn
d. Tất cả các ý trên

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Mục đích bấm ngọn các cây lấy hoa, quả

Giải thích vì sao người ta thường bấm ngọn các loại cây lấy hoa, quả trước khi ra hoa?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm quang hợp

a) Quang hợp là gì ? Viết sơ đồ quang hợp ?
b) Nêu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của các miền rễ

a. Rễ gồm mấy loại chính? Nêu đặc điểm của từng loại ?
b. Nêu chức năng các miền của rễ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhóm toàn cây lá đơn

Nhóm cây nào sau đây gồm toàn cây lá đơn:
A. Lá bưởi, lá mít, lá sắn, B. Lá táo, lá mồng tơi, lá mía.
C. Lá phượng, lá bàng, lá mía. D. Lá chanh, lá mây, lá cam.< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... Tiếp >