Ôn thi Online

Bài tập về sinh học 7

230 kết quả phù hợp trong mục sinh học 7
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tập tính của mực

Mực có tập tính?
a. Mực săn mồi bằng cách rình mồi 1 chỗ.
b. Mực săn mồi bằng tua dài, rồi dùng tua ngắn để đưa mồi vào miệng.
c. Khi bị tấn công, mực phun hoả mù để trốn.
d. Cả a, b và c đều đúng e. Chỉ b và c đúng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Con đường vào cơ thể của trùng sốt rét

. Trùng sốt rét vào cơ thể người bằng con đường nào ?
a. Qua ăn uống b. Qua hô hấp c. Qua máu d. Cả a, b, và c.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của sán dây

Nêu đặc điểm của sán dây thích nghi với lối sống kí sinh

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của động vật nguyên sinh.

Nêu đặc điểm chung của động vật nguyên sinh.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm không có ở san hô

Đặc điểm không có ở san hô là:
A, Cơ thể đối xứng toả tròn. C, Sống di chuyển thường xuyên.
B, Kiểu ruột dạng túi D,.Sống tập đoàn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chỉ có ở ổ mực

Những đặc điểm chỉ có ở ổ mực là:
A, Bò chậm chạp, có mai C, Bơi nhanh, có mai
B, Bò nhanh, có hai mảnh vỏ D, Bơi chậm, có một mảnh vỏ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Trình bày vòng đời của giun đũa

Vẽ và trình bày vòng đời phát triển của giun đũa

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thời điểm cho tôm ăn

Khi nuôi tôm, người ta thường cho ăn vào lúc nào?
A. Chạng vạng tối B. Sáng sớm C. Trưa D. Khuya

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Động vật di chuyển bằng chân giả

Động vật nguyên sinh nào di chuyển bằng chân giả?
A. Trùng sốt rét B. Trùng giày C. Trùng roi xanh D. Trùng biến hình

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đại diện đều thuộc ngành giun đốt

Những đại diện đều thuộc ngành giun đốt là?
A. Giun đất, giun đỏ, giun móc câu. B. Đỉa, giun đỏ, giun kim
C. Giun đỏ, đỉa, rươi D. Giun chỉ, giun kim, giun đất

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của Động vật nguyên sinh

Đặc điểm nào không phải của động vật Nguyên sinh:
A. Cấu tạo đơn bào B. Cơ thể phân hóa thành các cơ quan
C. Có kích thước hiển vi D. Sinh sản vô tính

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nơi kí sinh của trùng kiết lỵ

Nơi kí sinh của trùng kiết lỵ là:
A. Bạch cầu B. Hồng cầu C. Ruột người D. Máu

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xâm nhập trùng sốt rét vào cơ thể

Trùng sốt rét xâm nhập vào cơ thể người qua đường:
A. Máu B. Tiêu hóa C. Hô hấp D. Da

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Động vật thuộc lá cá

Những động vật nào dưới đây thuộc lớp cá ?
a)Cá voi,cá nhám,cá trích. b)Cá chép, lươn, cá heo.
c)Cá ngựa, cá voi xanh, cá nhám. d)Cá thu, cá đuối, cábơn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thức ăn biến đổi trong ruột non

Các chất trong thức ăn được biến đổi hoàn toàn ở ruột non là?
A. Protein, Gluxit, Lipit. B. Lipit, Gluxit.
C. Protein, Axitamin. D. Axitamin, Gluxit.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh sản của trùng roi

Hỡnh thức sinh sản của Trựng Roi và Trựng giày cú gỡ giống và khỏc nhau?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của sán lá gan

Nêu đặc điểm cấu tạo của sán lá gan?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh sản của thủy tức

a. Hãy trình bày cấu tạo ngoài và sinh sản của thủy tức?
b. Sinh sản vô tính bằng cách mọc chồi của thủy tức và san hô khác nhau như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng thai sinh

Vì sao hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa ở thú lại tiến bộ hơn sự đẻ trứng ở chim và bò sát?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo ngoài của chim bồ câu

Em hãy nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay?< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ... Tiếp >