Ôn thi Online

Bài tập về sinh học 7

230 kết quả phù hợp trong mục sinh học 7
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo của sứa

Nêu đặc điểm cấu tạo của sứa thích nghi với đời sống trong nước?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần chính của cuống lá

Thành phần chính của cuống lá là :
A/ Phiến lá, bẹ lá B/ Phiến lá, cuống lá
C/ Cuống lá, bẹ lá D/ Gân lá, bẹ lá

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm về dinh dưỡng của thủy tức

Trình bày những đặc điểm về dinh dưỡng của thủy tức?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách phòng chống bệnh sốt rét

Vì sao bệnh sốt rét hay xảy ra ở miền núi? Nêu cách phòng chống bệnh sốt rét mà em biết.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh trùng kiết lị với trùng biến hình

Trình bày những điểm giống nhau và khác nhau của trùng kiết lị với trùng biến hình?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh

Trình bày các đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tác hại của giun đũa với con người

Giun đũa gây ra những tác hại gì với sức khoẻ con người

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách bắt mồi của trùng biến hình

Nêu cách bắt mồi và tiêu hoá mồi của trùng biến hình

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách bắt mồi và tiêu hoá mồi của trùng giày.

Nêu cách bắt mồi và tiêu hoá mồi của trùng giày.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác hại của gium kim với con người

Giun kim gây ra những tác hại gì với sức khoẻ con người?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của ngành giun tròn

Nêu đặc điểm chung của ngành giun tròn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của ngành giun đốt

Nêu đặc điểm chung của ngành giun đốt ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của lớp giáp xác

Nêu vai trò của lớp giáp xác?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của ngành thân mềm

Nêu đặc điểm chung của ngành thân mềm?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bộ phận tự vệ của nhện

Ở phần đầu ngực của nhện, bộ phận nào có chức năng bắt mồi và tự vệ ?
A/ Đôi chân có xúc giác B/ Đôi kìm có tuyến độc
C/ Núm tuyến tơ D/ Bốn đôi chân bò dài

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình lấy thức ăn của Trai

Trai lấy thức ăn theo kiểu bị động, thức ăn vào khoang áo rồi qua lỗ miệng nhờ hoạt động của :
A/ Ống hút B/ Hai đôi tấm miệng C/ Lỗ miệng D/ Cơ khép vỏ trước và sau

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm nghành giun dẹt

Sán lông và sán lá gan được xếp chung vào ngành Giun dẹp vì ?
A/ Cơ thể có đối xững 2 bên B/ Có lối sống kí sinh
C/ Có lối sống tự do D/ Sinh sản hữu tính hoặc vô tính

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập sinh học 7

Con gì cộng sinh với tôm ở nhờ mới di chuyển được ?
A/ Thủy tức B/ Sứa C/ San hô D/ Hải quỳ

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về động vật quý hiếm

Thế nào là Động vật quý hiếm? Biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lợi ích của đa dạng sinh học

Nêu lợi ích của đa dạng sinh học? Lấy ví dụ minh họa?< Lùi ... 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Tiếp >