Ôn thi Online

Bài tập về Số phức

58 kết quả phù hợp trong mục Số phức
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình trên tập số phức

Câu 2: (3đ): Tính các tích phân sau:

Resized Image
Câu 3: (1đ) Giải phương trình sau trên tập số phức:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số phức

a.Tìm mô đun của số phức

Resized Image
b.Tìm số phức z biết

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện các phép tính

1. Thực hiện các phép tính sau:

Resized Image

2. Tìm số phức z biết:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình bậc hai

Giải phương trình sau trên tập số phức:
3x^{2}+(3+2\sqrt{2}i)x-\frac{(1+i)^{3}}{1-i}=i\sqrt{8}x

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm phần thực và phần ảo của các số phức

A=2+i/3-2i

B=2-i/1+i*(1-i)

C=(1-2i)(1+i)-1/3+4i

D=3-2i/1+i-1+i/1-i

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm phần thực, phần ảo của số phức

Tìm phần thực, phần ảo của số phức:

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các số phức

Cho phương trình 1. Do đâu có thể nhận thấy nhanh chóng rằng là một nghiệm của phương trình đó?2. Tìm các số phức để có phân tích: rồi giải phương trình đó
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định m để phương trình có ba nghiệm thực phân biệt

Cho phương trình , Xác định các giá trị thực của m để phương trình có ba nghiệm thực phân biệt
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

bài tập Số phức

Giải phương trình sau:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bt giải phương trình

Giải phương trình sau:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm phần thực, phần ảo của số phức

Tìm phần thực, phần ảo của số phức sau:.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng tích vô hướng

Các vecto trong mặt phẳng theo thứ tự biểu diễn các số phức 1. Chứng minh rằng tích vô hướng 2. Từ câu 1 suy ra rằng nếu thì vuông góc khi và chỉ khi là số ảo3. Chứng minh rằng vuông góc khi và chỉ khi
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hỏi mỗi số sau đây là số thực hay số ảo

Hỏi mỗi số sau đây là số thực hay số ảo ( z là số phức tùy ý cho trước sao cho biểu thức xác định)?
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

theo thứ tự biểu diễn bởi các vecto

Biết A, B, C, D là bốn điểm trong mặt phẳng phức theo thứ tự biểu diễn các số phức . Tìm các số theo thứ tự biểu diễn bởi các vecto . Tính và từ đó suy ra A, B, C, D cùng nằm trên một đường tròn. Tâm đường tròn đó biểu diễn số phức nào?
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình sau:

Giải phương trình sau:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính

Tính:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính

Tính :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đơn giản biểu thức

Đơn giản biểu thức:1. 2.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm phần thực và phần ảo của số phức

Tìm phần thực và phần ảo của số phức sau:


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp >