Ôn thi Online

Bài tập về sơn

377 kết quả phù hợp trong mục sơn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm ngành nông nghiệp của vùng ĐBSCL

Câu 1 : (3đ)Trình bày cơ cấu sản xuất công nghiệp và nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ ?
Câu 2 : (3đ) Trình bày đặc điểm ngành nông nghiệp của vùng ĐBSCL ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chuyển hóa của các cơ quan hô hấp

Hãy nêu sự phân hóa và chuyên hóa của các hệ cơ quan hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục trong quá trình tiến hóa của các ngành động vật (từ ngành động vật nguyên sinh đến ngành động vật có xương sống).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của cột sống ở người

Phân tích các đặc điểm của cột sống ở người phù hợp với lao động và đi đứng thẳng ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác động tiêu cực của sóng thần Nhật Bản

Câu I: (3 điểm)
1. Phân tích những thuận lợi và khó khăn của vị trị địa lí và điều kiện tự nhiên đối với phát triển kinh tế xó hội Nhật Bản?
2. Nêu tác động tiêu cực của thảm họa động đất sóng thần ở Nhật Bản?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến chính cuộc kháng chiến chống Tống

Nêu diễn biến chính cuộc kháng chiến chống Tống trên phòng tuyến sông Như Nguyệt của nhân dân ta. Qua đó em có nhận xét gì về cách kết thúc chiến tranh của Lý Thường Kiệt ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các kiểu phát triển ở động vật

Câu 1)
Phân biệt các kiểu phát triển ở động vật : phát triển không qua biến thái ,phát triển qua biến thái hoàn toàn ,phát triển qua biến thái không hoàn toàn?
Câu 2
Phân biệt các hoomôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến trận chiến trên sống Bạch Đằng

Câu 2
Hãy trình bày diễn biến, kết quả trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938? Công lao của Ngô Quyền trong cuộc kháng chiến này?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nền nông nghiệp trong thời kì Bắc thuộc

Câu 1) Trình bày những chuyển biến về nông nghiệp của nước ta trong thời kì Bắc thuộc.
Câu 2) Vì sao nói: Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông

Trình bày các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông? Chế độ sông Mê Công khác với chế độ nước sông ở vùng Duyên Hải miền Trung nước ta như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh vùng núi đông Bắc và Tây Bắc

So sánh sự khác biệt giữa vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc? giữa vùng núi Bắc Trường Sơn và Nam Trường sơn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các hình thức di chuyển của động vật

Câu 1: Trình bày xu hướng tiến hoá hệ hô hấp và hệ thần kinh ở động vật có xương sống (2đ)
Câu 2: Cho ví dụ 2 đại diện có 3 hình thức di chuyển ? (1đ)
Câu 3: Trình bày những nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học ? biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo trong của lớp thú

Câu 1: Nêu những đặc điểm cấu tạo trong của lớp thú thể hiện sự hoàn thiện so với các lớp động vật có xương sống đã học ? (2đ)
Câu 2: Trình bày vai trò của thú ? Cho ví dụ minh họa từng vai trò của thú ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chu trình Canvin- Benson của thực vật

Câu 1 .Tại sao chu trình Canvin- Benson của thực vật C3, C4 và CAM lại xảy ra vào ban ngày?
Câu 2. Vì sao pha tối của nhóm thực vật như lúa, ngô, khoai, mía,cỏ lồng vực và dứa, xương rồng lại có sự khác nhau về thời điểm xảy ra?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hai mặt phẳng song song

2. a. Xác định m và n để các mặt phẳng sau đây // với nhau:
(P) : 2x + my + 2z + 3 = 0
(Q) : nx + 2y – 4z + 7 = 0
b. Xác định m và n để các mặt phẳng sau đây cắt nhau:
(\alpha ) : 2x + my + 3z – 6 + m = 0
(\beta ) : (m + 3)x – 2y + (5m + 1)z – 10 = 0

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sự giống nhau giữa vi khuẩn lam và tảo đơn bào

Sự giống nhau giữa vi khuẩn lam và tảo đơn bào là:
A: Những SV chưa có nhân chính thức
B: Đều có chất diệp lục nên có khả năng sống tự dưỡng
C: Chất diệp lục tồn tại trong lục lạp D: Cả A và B E: Cả A và C

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Trạng thái hoạt động của virut

ở trạng thái hoạt động, virút tồn tại ở dạng:
A: Sống kí sinh trong cơ thể sinh vật B: Sống hoại sinh
C: Sống tự do D: Sống kí sinh và hoại sinh E: Cả A và B

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguyên tố vi lượng

Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt nguyên tố vi lượng và đa lượng?
a. Hàm lượng nguyên tố đó trong khối lượng chất sống của cơ thể
b. Sự có mặt của các nguyên tố đó trong tế bào
c. Mối quan hệ giữa các nguyên tố trong tế bào d Vai trò của các nguyên tố đó trong tế bào

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của giới động vật

Đặc điểm chung của giới động vật là:
A. Sinh vật nhân thực, vận động tích cực.
B. Có khả năng phản ứng nhanh và sống dị dưỡng.
C. Sinh vật tích cực ,vận động tích cực, dị dưỡng và tự dưỡng.
D. Cả A và B.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu trúc của ADN theo watson - crick

trình bày cấu trúc của ADN theo mô hình của watson - crick năm 1953

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo ngoài của con tôm sông

1 Trình bày cấu tạo ngoài của con tôm sông ? (1.5đ).
2. Vì sao con mực bơi nhanh lại xếp cùng ngành với con ốc sên bò chậm chạp? (1.5đ)< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 ... Tiếp >